Jourpolikliniken på Tays Valkeakoski sjukhus

Jour på Tays Valkeakoski sjukhus

Jourpolikliniken på Tays Valkeakoski sjukhus är öppen alla dagar dygnet runt. Vi vårdar patienter som behöver brådskande hjälp och vars vård inte kan flyttas till följande dag eller över veckoslut. I jourpoliklinikens lokaler finns jour för både specialiserad sjukvård och hälsocentralernas samjour.

Patienterna kommer till jouren i första hand med remiss. Endast svåra hälso- och livshotande olyckor och sjukdomar undersöks och behandlas utan remiss.

Icke-brådskande tillstånd såsom influensasymtom, ryggvärk eller besvär som varat i flera dagar kräver vanligen inte brådskande jourvård utan kan behandlas på vardagar på den egna hälsostationen.

Om du är osäker på om du borde besöka jouren är det bra att först ringa på nummer: 116117. Sjukskötaren bedömer vårdbehovet, ger vårdanvisningar och hjälper dig vid behov att hitta rätt vårdställe.

Sjukdomar som kräver omedelbar vård hos patienter från annan ort eller utlandet sköts alltid. Om en utländsk patient behöver tolktjänster kontaktar sjukskötaren vid behov tolkförmedlingsservicen.

Brådskande fall undersöks och behandlas först. Det är inte möjligt att boka tid. På jourpolikliniken vårdas många slags patienter samtidigt och därför måste du kanske vänta flera timmar på din tur.

På jouren vid Valkeakoski sjukhus vårdas cirka 20 000 patienter per år.

Entré och anmälning

På vardagar 08–22 går du in i sjukhusets huvudentré när du ska till jouren för specialiserad sjukvård. Anmäl dig till jourpolikliniken vid anmälningsautomaten i sjukhusets huvudentré. Numret syns på monitoren, när du blir inkallad för bedömning av vårdbehovet.

På nattetiden kommer du till jourpolikliniken via B-dörren (till höger från sjukhusets huvudentré) genom att ringa dörrklockan och anmäla dig till den mottagande sjuksköterskan.

Vårdbehovet bedöms av en sjukskötare som fördelar patienterna till jouren för specaliserad sjukvård eller till jouren för primärvård. Primärsjukvårdspatienter visas till läkarens eller sjukskötarens mottagning eller hänvisas till jourmottagningen på hemorten.

Jouren för primärsjukvård

  • Valkeakoski varje dag
  • Ackas och Urjala: vardagar 16–08, veckoslut och helgdagar 08–08
  • Kangasala och Pälkäne: vardagar 21–08, veckoslut från fredag 16 till måndag 08, helgdagar från helgafton 16 till följande morgon 08
  • Lempäälä och Vesilahti: vardagar 20–08, veckoslut och söckenhelger 20–12

Personal och lokaler

Till jourens personal hör sjukskötare, närvårdare, specialiserande läkare och specialläkare. Alla deltar i patientvården. Sjukskötarna ansvarar för intravenös medicinering till patienten, annan medicinering ges också av närvårdarna. Bedömningen av vårdbehovet görs av en triageskötare, dvs. en sjukskötare med tillräcklig erfarenhet.

Det finns också en sjukskötarmottagning på jourpolikliniken, denna sköts i huvudsak av en erfaren sjukskötare. På hjärtövervakningen arbetar sjukskötare som fått utbildning för detta och som har tillräcklig erfarenhet.

Ansvariga

Avdelningens överläkare Anna Eidstö
Avdelningsskötare Timo Mäkinen