Psykiatrijour

Psykiatrijour finns på akutpsykiatriska polikliniken vid Pitkäniemi sjukhus dygnet runt. Jouren omfattar också ungdomspsykiatri.

Allvarliga psykiska störningar undersöks och vårdas regionalt enligt överenskommet progressivt patientomhändertagande. Det primära vårdstället vid psykiska störningar är serviceenheten för den psykiatriska öppenvården i den egna kommunen och vid problem med berusningsmedel den missbrukarservice som anlitas av den egna kommunen.

För besök på psykiatrijouren behövs alltid en läkarremiss som kan vara en s.k. vanlig jourremiss eller en observationsremiss för vård oberoende av patientens vilja.

Patientens vårdbehov bedöms på jourpolikliniken. En del patienter kan återvända hem efter situationen har utretts på jourpolikliniken. En del kan vårdas med en kort vårdperiod om 1–3 dygn på akunpsykiatrisk avdelning 7. Största delen av de patienter som kommer till psykiatrijouren tas in på avdelning. Det är önskvärt att anhöriga eller närstående till patienter som kommer till jouren deltar i patientens ankomstintervju.

Vid ankomsten uppgörs en preliminär vårdplan som preciseras under avdelningsvården. Patientens vård genomförs i samarbete mellan patienten själv, ett multiprofessionellt team, anhöriga och öppenvården.

Under vårdperioden på avdelningen planeras patientens fortsatta vård på serviceenheter för öppen psykiatrisk vård.

Ansvariga

Biträdande överläkare Jari-Pekka Klemettilä
Avdelningsskötare Raija Salonen