Jourpolikliniken Acuta

Tays Jour Acuta

På Tays Jour Acuta vårdar vi akut insjuknade och skadade patienter dygnet runt. Jourpatienter är patienter för vilka undersökningar eller vård inte tryggt kan flyttas till följande vardag eller fördröjd vård kan orsaka bestående hälsoskador eller patienter vars liv är i fara.

Patienter som kommer till jouren för specialiserad sjukvård ska ha en läkarremiss. Endast allvarliga hälso- och livshotande olyckor och sjukdomar behandlas utan remiss.

Till jouren för primärvården behövs ingen remiss. Vid Tays Jour Acuta vårdas akut skadade och insjuknade patienter som inte kan vårdas på hälsovårdscentral.

Jouren inom primärvården är avsedd för invånarna i Tammerfors och nattetid även för invånarna i Birkala, Ikalis, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Sastamala, Tavastkyro, Virdois och Ylöjärvi kommuner.

Anmälning

Vid ankomsten till Acuta ska patienten ta ett besöksnummer i automaten som finns i vindfånget. Numret visas på skärmen i väntsalen när patienten kallas för bedömning av vårdbehovet och prioritetsordning eller kallas till läkarmottagningen. Besöksnumren är slumpartat ordnade och avgör inte i vilken ordning patienterna undersöks.

Vården på Tays Jour Acuta

På jouren behandlas patienter med de mest brådskande sjukdomarna först. Sjukskötaren eller triageskötaren som tar emot patienten bedömer vårdbehovet och prioritetsordningen. Om patientens sjukdom inte är livshotande eller kräver akut behandling, hänvisas patienten till ett annat vårdställe eller hem.

Efter bedömningen av vårdbehovet visas patienten tillbaka till väntsalen eller till en sängplats för att vänta tills läkaren eller sjukskötaren kallar patienten till mottagningsrummet.

Patienter vars tillstånd kräver jourmässig bedömning av läkare får alltid träffa en läkare. Vid behov får patienten remiss till laboratorie- eller röntgenundersökningar. Läkaren beslutar därefter om den fortsatta vården och vårdplatsen.

Målet är att patienten ska kallas till mottagningen inom två timmar efter anmälningen på Acuta. Eftersom verksamheten är svår att förutspå kan väntetiden dock ibland bli betydligt längre. Den totala vårdtiden för väntsalspatienter är vanligen under 2 timmar. Sängplatspatienternas totala vårdtid är cirka 3,5 timmar.

Vården på övervakningsavdelningen

Patienten kan överflyttas till övervakningsavdelningen för vidare undersökningar eller uppföljning för ett eller två dygn. På övervakningsavdelningen vårdas också jourpatienter som behöver kortvarig vård, till exempel infektionspatienter, kardioversionspatienter, patienter som kräver monitorövervakning och patienter med lindriga förgiftningar samt kirurgiska patienter som kräver kort eftervård, till exempel efter blindtarmsoperation.

Efter vårdperioden på övervakningsavdelningen beslutar läkaren om patienten får åka hem eller om patienten behöver intensifierad hemsjukvård eller vård på hälsovårdscentralens eller sjukhusets vårdavdelning.

Lokaler och personal

Tays Jour Acutas lokaler omfattar sammanlagt 4 000 kvadratmeter. Det finns en stor väntsal för patienterna, den är indelad i sektioner som benämns med bokstäver. I samma väntsal väntar också besökare till akuttandvården. För barnpatienter finns en avskild väntsal.

Jouren är indelad i vårdgrupper enligt specialområde. Patienterna placeras i olika sängplatsgrupper enligt symtom. Acuta har sammanlagt cirka sjuttio bårplatser. Med tanke på patienttryggheten och integritetsskyddet finns sängplatserna i rum som inte är fritt tillgängliga för alla på Acuta.

Tays Jour Acuta har nästan 200 egna anställda samt jourläkare inom olika specialområden och personal inom olika stödtjänster. I samma skifte arbetar sammanlagt cirka 50 personer: läkare, sjukskötare, medikalvaktmästare, avdelningssekreterare, sjukhusbiträden, patienttransportörer och vakter.

På Acuta vårdas cirka 100 000 patienter per år.

I Tays Jour Acutas lokaler verkar också tandjouren för alla kommuner i Birkalands sjukvårdsdistrikt. För verksamheten svarar Tammerfors stad och Tays jour för specialområdet mun- och käksjukdomar.

Ansvariga

Överläkare Jutta Delany
Överskötare Sonja Hietaranta
Avdelningsskötare Heidi Jokela