Tjänster

Vi tillhandahåller expertkunskap inom nästan alla medicinska specialområden. Vi har ansvar för över en miljon finländare i fråga om krävande specialsjukvård och i fråga om tjänster för personer med utvecklingsstörning.

Det krävs en remiss av den vårdande läkaren för att få undersökning och vård av specialläkare på våra sjukhus.