Tjänster

Vi tillhandahåller expertkunskap inom nästan alla medicinska specialområden. Vi har ansvar för över en miljon finländare i fråga om krävande specialsjukvård och i fråga om tjänster för personer med utvecklingsstörning.

Det krävs en remiss av den vårdande läkaren för att få undersökning och vård av specialläkare på våra sjukhus.

Vård och undersökningar

Allergisjukdomar

Barnkirurgi

Barnneurologi

Barnpsykiatri

Barnsjukdomar

Bildundersökningar

Cancerbehandling

Foniatri

Gastroenterologi

Genetisk rådgivning

Gynekologiska sjukdomar

Hjärtsjukdomar

Hudsjukdomar

Inre medicin

Intensivvård

Kirurgi

Kärlkirurgi

Lungsjukdomar

Mun- och käksjukdomar

Neurologi och neurokirurgi

Plastikkirurgi

Psykiatri

Reumasjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar

Sällsynta sjukdomar

Ungdomspsykiatri

Urologi

Vård av utvecklingsstörda

Ögonsjukdomar

Öron, näs- och halssjukdomar

Specialtjänster

Fysio- och ergoterapi

Näringsterapi

Patientombudsman

Psykologitjänster

Rehabilitering

Sjukhussjälavård

Socialarbete

Talterapitjänster

Tjänster för barn och ungdomar

Tjänster vid dödsfall

Övriga tjänster

Parkering och trafikförbindelser

Patienthotell

Restauranger och cafeterior

Stödtjänster