Allergologi

Allergisjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi patienter, hos vilka man misstänker eller har diagnostiserat en allergisk sjukdom, astma eller yrkessjukdom. Hos oss undersöks patienter för vilka orsaken till sjukdomen eller symtomen kräver ytterligare undersökningar, till exempel individuellt planerade allergitest, provokationstest, lungfunktionsprover och utförliga bildundersökningar.

Vi ansvarar för krävande läkemedelsbehandling, till exempel med biologiska läkemedel och cytostatika samt sensibiliseringsbehandling. Vanligen genomförs underhållsskedet av sensibiliseringsbehandlingen inom primärvården. Behandlingen av allergisjukdomar hos patienter i olika åldrar är koncentrerad till allergicentret på centralsjukhuset.

De vanligaste orsakerna till att patienter remitteras till Tays är

  • en livshotande allergisk reaktion, dvs. anafylaxi
  • misstanke om läkemedelsallergi
  • matallergi
  • behov av sensibiliseringsbehandling
  • astma
  • atopiskt eksem, dvs. hudutslag
  • långvarig hosta
  • symtom med andtäppa
  • kontakteksem, dvs. misstanke om kontaktallergi
  • olika undersökningar vid misstanke om yrkessjukdom

Allergiundersökningar och -behandlingar på Tays

På allergicentret utför vi hudtester vid allergier, provokationstest och vissa luftvägsundersökningar. En del av allergiundersökningarna utförs i form av blodprover som undersöks i laboratorier och en del av luftvägsundersökningarna utförs på fysiologiska enheten.

Vi handleder patienter i inhalations- och lokalbehandling, ger näringsråd, sensibiliseringsbehandling och olika former av läkemedelsbehandlingar.

Spetskompetens på Tays

På Tays behandlas allergisjukdomar i samarbete mellan flera specialområden. Behandlings- och undersökningspraxis grundar sig på ny internationell forskningsdata. På allergicentret arbetar specialläkare inom hudsjukdomar, lungsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och barnsjukdomar, och läkarna deltar också i medicinsk forskning.

Ansvariga

Överläkare Jussi Karjalainen
Avdelningsskötare Terhi Rantalainen