Operationer för barn och ungdomar

Barnkirurgi

På Tays undersöker och behandlar vi nästan alla kirurgiska sjukdomar hos barn och ungdomar under 18 år. Kirurgiska enheten för barn och ungdomar ansvarar för icke-brådskande och jourmässig kirurgisk behandling av sjukdomar i bukområdet, urinvägarna, könsorganen, lungorna, stöd- och rörelseorganen samt huvudet. Barnkirurgen har jour alla dagar dygnet runt.

Vi samarbetar med plastikkirurgen och ortopeden för vuxna till exempel vid vård av svåra brännskador, svåra olycksfall och skelettcancer hos barn. Ifrågavarande specialläkare ansvarar för den kirurgiska behandlingen när det gäller hand-, sköldkörtel-, bisköldkörtel-, ögon-, öron-, näs- och halskirurgi samt neurokirurgi.

På Tays behandlas bland annat:

  • Anatomiska avvikelser i tarmen hos nyfödda, till exempel avsaknad av naturlig öppning i tarmen, dvs. atresi
  • Medfödda avvikelser i urin- och könsorgan, till exempelförträngningar i urinledaren dvs. obstruktioner och missbildningar i urinrörsmynningen dvs. hypospadi
  • Avvikelser i extremiteter och leder, till exempel klumpfot, medfödd urledvridning dvs. luxation i höftled och utvecklingsstörningar i ben och brosk dvs. osteokondros.
  • Ryggproblem, till exempel ryggradskrökning dvs skolios
  • Frakturer i till exempel överarm, handled, lår- eller underben.
  • Ledskador, till exempel skador i knäledens ledband
  • Mjukdelscancer, till exempel cancer i njurar (Wilms) och binjurar.
  • Inflammatoriska tarmsjukdomar, till exempel kirurgisk behandling av kronisk inflammation i tjocktarmen dvs. ulcerös kolit.
  • Svåra urineringsbesvär, till exempel funktionsstörningar i urinblåsan på grund av neurologisk sjukdom.
  • Sjukdomar som behandlas dagkirurgiskt, till exempel icke-nedstigen testikel dvs. testikelretention, trång förhud dvs. fimos, ljumskbråck, avlägsnande av bölder och endoskopier

Primärvården ansvarar för bland annat basundersökningar av barnets bukområde och besvär i stöd- och rörelseorgan samt basundersökningar och behandling av förstoppning och sängvätning. Primärvården ansvarar också för uppföljning av vattenbråck, testikelretention, trång förhud och andra tillstånd enligt givna ålderskriterier.

Små ingrepp som utförs i lokalbedövning, till exempel borttagning av små födelsemärken, kan utföras inom primärvården. Fortsatt vård och uppföljning enligt skriftliga anvisningar av patienter som vårdats inom den specialiserade sjukvården hör också till primärvårdens uppgifter. Videokonsultationer per telefon är nästan alltid möjliga.

Undersökningar och vård på Tays

Till kirurgiska enheten för barn och ungdomar hör en poliklinik och en vårdavdelning. Till barnkirurgiska polikliniken kommer nästan 1 800 patienter med remiss varje år. Antalet förstagångs- och uppföljningsbesök är nästan 5 500 per år.

Årligen utförs över 300 dagkirurgiska operationer, varav en tredjedel utförs på Tays centralsjukhus dagkirurgiska avdelning Lyhki och resten på Tays Valkeakoski sjukhus.

Barnkirurgiska operationer som kräver avdelningsvård utförs endast på Tays centralsjukhus och dessa är cirka 1 600 per år. Barn och ungdomar sövs vanligen inför ingrepp. Hälften av operationerna görs som jouroperationer. Vanliga jouroperationer hos barn är bortoperation av inflammerad blindtarm, reponering och fixering vid fraktur i överarmen eller handleden (ben rättas till och stabiliseras vid benbrott i armen).

Barn som kommer för barnkirurgisk vård tas in på kirurgiska avdelningen för barn och ungdomar. Men barn som kommer för neurokirurgiska operationer vårdas på intensiv- och övervakningsavdelningen för barn, och barn med smittsamma sjukdomar vårdas på barninfektionsavdelningen.

Efter canceroperationer återhämtar sig barnpatienter på kirurgiska avdelningen för barn och ungdomar och flyttas sedan för fortsatt vård till barncanceravdelningen. Vården av nyfödda och vanligen också operationer av dem utförs på intensiv- och övervakningsavdelningen för nyfödda.

Spetskompetens på Tays

Våra spetskompetensområden är rygg- och knäkirurgi hos barn och ungdomar.

Ansvariga

Avdelningsöverläkare Tuija Lahdes-Vasama
Biträdande överläkare Jarmo Välipakka