Hormonsjukdomar och metabola sjukdomar hos barn

Barnendokrinologi

På Tays undersöker och vårdar vi barn och unga som har diabetes eller någon annan endokrinologisk eller metabol sjukdom. Endokrinologiska sjukdomar är till exempel sjukdomar i sköldkörteln, bisköldkörteln, hjärnbihanget (hypofysen), binjurarna och könskörtlarna.

På Tays är undersökning och behandling av sjukdomar i de endokrina organen hos barn och unga under 16 år koncentrerad till barnavdelningarna och poliklinikerna.

Undersökningar och vård på Tays

En störning i den normala tillväxten, till exempel att den blir långsammare eller snabbare, kan vara ett sjukdomstecken. Vi undersöker om den bakomliggande orsaken till tillväxtstörningen kan vara t.ex. en funktionsstörning i sköldkörteln, brist på tillväxthormon eller en för tidig pubertetsutveckling. Vid behov påbörjar vi hormonersättning för behandling av sjukdomen och planerar uppföljningen.

Vård vid diabetes hos barn och unga vårdas och följs upp på Tays. Vi behandlar sjukdomar i andra endokrina organ då de kräver specialkompetens som inte finns tillgänglig inom öppenvården.

Ansvariga

Specialläkare Päivi Keskinen
Specialläkare Marja-Terttu Saha