Mag- och tarmsjukdomar hos barn

Barngastroenterologi

På Tays är undersökning och behandling av sjukdomar i mag-tarmkanalen hos barn och unga under 16 år koncentrerad till gastroenterologiska polikliniken och avdelningarna. Hos oss undersöks patienter som t.ex. har återkommande magsmärtor, förstoppning, långvarig diarré och blodig avföring eller närings- och ätstörningar. Vi ansvarar också för undersökning och behandling av sjukdomar i bukspottkörteln och levern samt vård och uppföljning av patienter som genomgått levertransplantation.

Sjukdomar och problemsituationer som undersöks och behandlas på Tays är bland annat

  • refluxsjukdom i matstrupen
  • celiaki
  • inflammatoriska tarmsjukdomar
  • sjukdomar i bukspottkörteln och levern
  • näringsproblem

Undersökningar och vård på Tays

De flesta patienterna vårdas på polikliniken, men svårt sjuka patienter behöver också vård på vårdavdelning. Sådana situationer är t.ex. försämringsperioder av inflammatoriska tarmsjukdomar.

En viktig del i vården av patienterna är endoskopiska undersökningar, såsom undersökning av magsäcken, dvs gastroskopi, undersökning av tjocktarmen, dvs. koloskopi och kapselendoskopi, där vi kan bedöma situationen för slemhinnan i tunntarmen med hjälp av en kapselkamera som patienten sväljer ner.

Vid diagnostisering använder vi oss också av bildundersökningar, t.ex. ultraljuds- och magnetundersökningar, samt undersökningar som klargör mag-tarmkanalens funktion, såsom pH-registrering i matstrupen. Vi skickar anvisningar om förberedelser inför undersökningarna hem till patienten.

Endoskopiundersökningar av barn görs vanligen under anestesi (barnet sövs). Patienter som ska genomgå gastroskopi kommer till dagsjukhuset på åtgärdsdagen och kan vanligen åka hem samma dag som åtgärden utförts.

Vid koloskopi kallas barnet vanligen till avdelningen dagen före undersökningen för tömning av tarmen. Barnet får vanligen åka hem efter koloskopin. Om tarmsymtomen är besvärliga kan barnet dock tas in på vårdavdelning för läkemedelsbehandling i några dagar.

Spetskompetens på Tays

På Tays deltar en multiprofessionell grupp i undersökningar och vården av barnpatienter med tarmsjukdomar, i gruppen ingår barngastroenterolog, barnkirurg, patolog och specialläkare som ansvarar för bildundersökningar samt sjukskötare, näringsterapeut och psykolog.

I den veteskapliga forskningen fokuserar vi främst på celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Ansvariga

Avdelningsöverläkare Tarja Ruuska
Specialläkare Marja-Leena Lähdeaho
Specialläkare Pauliina Hiltunen