Hjärtsjukdomar hos barn

Barnkardiologi

På Tays är undersökning och behandling av hjärtsjukdomar hos barn och unga under 16 år koncentrerad till hjärtpolikliniken för barn och barnavdelningarna. Hos oss undersöks patienter för vilka orsaken till sjukdomen eller symtomen kräver ytterligare undersökningar, till exempel ultraljudsundersökningar, dygnsregistrering av EKG eller belastningsprov.

Symtom och sjukdomar som undersöks och behandlas på Tays är bland annat

  • biljud från hjärtat
  • avvikelser i hjärtrytmen
  • anatomiska avvikelser i hjärtat
  • hjärtmuskelsjukdomar
  • ärftliga hjärtsjukdomar hos barn

Undersökningar och vård på Tays

Patienterna kommer för undersökning med remiss. Vid utredning och uppföljning av hjärtsjukdomar gör man vanligen ultraljudsundersökning, tar EKG och mäter blodtrycket.

Vid utredning av anatomiska avvikelser i hjärtat mäter man blodtrycket i armarna och benen. Vid utredning av hjärtrytmrubbningar utför vi utöver vanligt EKG även dygnsregistrering av hjärtrytmen dvs. Holter-undersökning och vid symtom i samband med ansträngning ett kliniskt belastningsprov.

Vi utför de flesta undersökningarna på polikliniken. Svårt sjuka patienter behöver vård på vårdavdelning och vissa läkemedel påbörjas på vårdavdelning.

Åtgärder och operationer

Åtgärder och operationer på barn med hjärtsjukdomar är koncentrerade till Helsingfors på HUCS Barnklinik.

Vid hjärtkatetrisering undersöker man funktionen i blodomloppet och utför tryckmätningar samt kontrastundersökningar. Vid ett katetriseringsingrepp kan man sluta öppningar eller öppna förträngda klaffar eller blodkärl. Rytmrubbningar kan behandlas med kateterablation eller genom insättning av pacemaker.

De förhandsundersökningar och uppföljningar av patienten som behövs inför ingrepp eller operationer utförs på Tays. Vi skickar resultaten av undersökningarna till Helsingfors universitetscentralsjukhus för planering av åtgärden.

Patienterna skickas vanligen med remiss direkt till Barnkliniken för ingrepp eller operationer, och det behövs inget bedömningsbesök i Helsingfors på förhand. Uppföljningen efter ingreppet eller operationen sker på Tays och även sjukhusvården efter en operation kan delvis ske på Tays.

Spetskompetens på Tays

Tays hjärtpoliklinik för barn är en barnvänlig undersökningsmiljö. Vid poliklinikbesöket görs undersökningarna på samma gång i läkarens och sjukskötarens rum som ligger intill varandra. Vid behov är samma sjukskötare närvarande under hela mottagningsbesöket och hjälper till att lugna barnet vid undersökningarna.

På Tays bedrivs forskning om barns hjärtsjukdomar och som en av metoderna används tredimensionellt ultraljud. Forskningen är fokuserad på hjärtförändringar hos barn i samband med behandling av elakartade sjukdomar.

Ansvariga

Biträdande överläkare Tuija Poutanen
Specialläkare Anneli Eerola