Smittsamma sjukdomar hos barn

Infektionssjukdomar hos barn

På Tays är undersökning och vård av smittsamma sjukdomar hos barn och unga under 16 år koncentrerad till jouravdelning för barn och barninfektionspolikliniken. Vi undersöker patienter som lider av återkommande eller ovanliga allvarliga infektioner. Vi vårdar bl.a. patienter som lider av andnöd, lunginflammation och urinvägsinfektion som jourpatienter.

Infektionssjukdomar som behandlas på Tays är bland annat

  • luftrörsinfektioner orsakade av virus
  • astma
  • blodförgiftningar, dvs. sepsis
  • magsjukdomar
  • urinväginfektioner
  • lunginflammationer.

Ovanligare infektioner som behandlas på Tays är misstänkt tuberkulos, beninfektioner och hjärnhinneinflammationer.

Undersökningar och vård på Tays

Den vanligaste orsaken till vård på vårdavdelning är andnöd som vanligen orsakats av en obstruktiv bronkit (inflammation som förtränger luftrören). Barnet kommer t.ex. med remiss av en hälsocentralsläkare till jourpolikliniken för barnsjukdomar, där barnet får andas in vidgande läkemedel. Om detta inte lindrar symtomen tillräckligt tas barnet in för vård på vårdavdelning.

På avdelningen fortsätter behandlingen med läkemedel varannan timme tills andnöden upphör. Läkemedlen hjälper inte för barn under tre månader och därför behandlas andnöd hos dem med saltlösning för inhalation och slemsugning.

Barnet får åka hem när andningen lättar. Till de barn som har återkommande andnöd påbörjar vi astmaläkemedel och hänvisar dem till astmaundersökningar på Tays allergicenter.

Patienter med lunginflammation som behöver intravenös antibiotikabehandling tas in på vårdavdelning. Vid behov får barnet också intravenös vätsketerapi och läkemedel för inhalation. Barnet vårdas vanligen på avdelning i två dygn och därefter fortsätter vården hemma med antibiotikabehandling via munnen.

Spädbarn med urinvägsinfektion och barn med kraftig njurinfektion kommer för vård på vårdavdelning. På barn under två år gör vi en ultraljudsundersökning av njurarna under vårdperioden på avdelningen. När barnets tillstånd blivit bättre fortsätter läkemedelsbehandlingen via munnen där hemma.

På barninfektionspolikliniken vårdar, undersöker och följer vi upp patienter som lider av återkommande eller allvarliga infektioner.

Ansvarig

Specialläkare Merja Helminen