Läkemedelsprövningar för barn

Välkommen till Läkemedelsforskningscentret för barn, PeeTU. Vi är baserade inom Tammerfors Universitetssjukhus och erbjuder ramar och kompetens för högklassiga läkemedelsprövningar i tidigt skede för barnpatienter.

Vi koncentrerar oss särskilt på att erbjuda läkemedelsprövningar i tidigt skede (fas I-II) till barncancerpatienter med recidiverad eller trotsig cancer, men vi tillhandahåller vår kompetens även för forskning inom terapiområden gällande andra barnsjukdomar.

PeeTU erbjuder centraliserade kliniska tjänster (fas I-II) till hela finska pediatriska populationen. Alla prövningar genomförs enligt kriterierna för god forskningssed (GCP, Good Clinical Practice) i enlighet med nationella och internationella bestämmelser.

EU:s förordning om läkemedel för pediatrisk användning förpliktar läkemedelsindustrin att pröva alla nya läkemedel på barnpatienter, om barn har behov av läkemedlet.

Tammerfors Universitetssjukhus

  • Finland har 5,5 miljoner invånare och 1,2 miljoner barn. Totalt 70 000 barn får vård i Finlands fem universitetssjukhus årligen.
  • Trafikförbindelserna till Tammerfors är bra från alla håll i Finland.
  • Vi samarbetar med läkemedelsforskningscentret för vuxna (FONK).
  • Förutom att en forskningsläkare och en forskningsskötare arbetar i forskningscentret, det finns utbildade forskningsskötare på området för barnsjukdomar, som kan bidra med sin kunskap vid läkemedelsprövningar.
  • Finn-Medi Ab erbjuder högklassika administrativa tjänster till sponsrade kliniska forskningar i samarbete med Birkalands sjukvårdsdistrikt.
  • På sjukhusområdet finns det ett patienthotell (Norlandia Care Tampere Hotel) som gör det möjligt att övernatta i samband med poliklinikbesöket.
  • Tays nya barnsjukhus erbjuder moderna och välfungerande lokaler.
  • På vårt sjukhus finns en fungerande biobankverksamhet.

Vastuuhenkilöt

Forskningsläkare Sauli Palmu
Forskningsskötare Heidi Alanen
Avdelningsöverläkare Olli Lohi