Neonatologi

Problem hos nyfödda

Största delen av förlossningarna förlöper utan problem och barnen kan strax efter födseln vara i samvård på antingen förlossningsavdelningen eller på patienthotellet. Men 15–20 procent av alla nyfödda behöver vård på vårdavdelning eller intensivavdelning t.ex. på grund av för tidig förlossning, infektion, lågt blodsocker, problem under förlossningen eller moderns sjukdom.

På Tays utnämns 2–3 egenvårdare för babyn och dessa vårdar i huvudsak babyn när de har arbetspass. En ansvarig läkare utnämns också. I teamet ingår också fysioterapeut, socialarbetare, krisarbetare och vid behov andra experter.

Fysioterapeuten följer upp och ger råd om stöd av babyns motoriska utveckling. Socialarbetaren ger familjen råd, anvisningar och stöd bl.a. om ansökning och ordnande av olika förmåner och tjänster. Krisarbetaren erbjuder vid behov samtalshjälp och stöd i att växa in i föräldraskapet.

Föräldrarna är de bästa vårdarna för det egna barnet och därför är det viktigt att de är närvarande och deltar i vården av babyn så mycket som möjligt från första början. Kenguruvård stärker bindningen mellan babyn och föräldrarna och främjar barnets tillväxt och utveckling.

Ansvariga

Avdelningsöverläkare Outi Tammela
Specialläkare Päivi Korhonen
Specialläkare Riitta Ojala
Specialläkare Mia Julkunen