Bildundersökningar

Vi utför bildundersökningar och behandlingsåtgärder i anslutning till dem. Bildundersökningar används vid utredning av olika sjukdomar. Vi undersöker också bland annat människans olika livsfunktioner, sömn- och vakenhetstillstånd samt hjärnans elektriska funktion.

På Tays utförs bland annat följande bildundersökningar och åtgärder

  • röntgenundersökningar av lungor och skelett
  • datortomografiundersökningar (CT, skiktröntgen)
  • magnetundersökningar
  • ultraljudsundersökningar
  • isotopundersökningar
  • lungfunktions undersökningar
  • undersökningar av hjärnas elektriska aktivitet
  • undersökningar av sömn och vakenhet

Undersökningar och behandlingar på Tays

För undersökningar och behandlingar på Tays krävs alltid läkarremiss.

Patienten får anvisningar för undersökningen av den remitterande läkaren eller per brev som skickas hem till patienten. Undersökningsplatsen och -tiden bestäms utifrån patientens hemort och den undersökning som ska utföras samt var undersökningen kan genomföras snabbast.

Det är viktigt att komma överens med den remitterande läkaren om en tid som passar en själv och att ta reda på hur tiden kan ombokas vid behov.

Bildundersökningar utförs på Tays Centralsjukhus samt på Tays Hatanpää, Tays Valkeakoski och Tays Sastamala sjukhus. En del av undersökningar är sådana att patienten kan komma hemifrån, och en del är sådana att patienten skall komma till sjukhuset på en i förväg avtalad tid.

Vi har öppet dygnet runt och utför även mångsidiga undersökningar av jourpatienter enligt behov.

Spetskompetens på Tays

Vi är den ledande undersökningsenheten på universitetssjukhusnivå i vårt område Vi utbildar nya experter inom branschen och använder den nyaste tekniken för sjukdomsdiagnostisering. Vid behov ger vi experthjälp till andra sjukvårdsdistrikt och enheter inom hälso- och sjukvården.

Ansvariga

Radiologi, biträdande överläkare Irina Rinta-Kiikka
Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, överläkare Mika Kähönen
Klinisk neurofysiologi, överläkare Hanna Heinonen
Medicinsk fysik, chefsfysiker Mika Kapanen