Cancersjukdomar, onkologi

Cancerbehandling

På Tays undersöker och behandlar vi elakartade cancersjukdomar som kräver strålbehandling och läkemedelsbehandling. Vi ansvarar också för behandlingar som lindrar symtomen och upprätthåller livskvaliteten hos patienter som lider av obotlig cancer.

För att uppnå ett bra resultat av cancerbehandlingen behövs det oftast en kombination av flera olika behandlingsformer. Våra vanligaste behandlingsformer är strålbehandling och läkemedelsbehandling med cellgifter (cytostatika). Vi ansvarar också för behandlingar som lindrar symtomen och upprätthåller livskvaliteten hos patienter som lider av obotlig cancer.

De största patientgrupperna hos oss är patienter med

  • bröstcancer
  • prostatacancer
  • cancer i mag-tarmkanalen
  • lymfkörtelcancer
  • lungcancer

Undersökningar och vård på Tays

Det behövs en remiss av läkare för undersökning och vård på Tays. Patienter som kommer för vård till oss har oftast redan en cancerdiagnos. Vi undersöker och planerar individuellt den vård patienten behöver. Vårdplaneringen sker i samarbete med patienten och närstående.

Cancerbehandlingen omfattar vanligen bild- och laboratorieundersökningar, ibland behövs det också vävnads- eller cellprov, till exempel benmärgsprov. Bildundersökningar görs också för planering av strålbehandling.

Strålbehandling ges oftast utvärtes med moderna strålbehandlingsapparater och behandlingen grundar sig på patientens individuella strålbehandlingsplan. Vi är föregångare inom flera strålbehandlingsformer i vårt land. Strålbehandling kan också ges som isotopbehandling dvs. radioisotopdoser som ges i en kroppshåla eller inuti vävnad.

Läkemedelsbehandling vid cancer omfattar cytostatika, antikroppsbehandling eller annan biologisk behandling samt hormonläkemedel. Dessa kan ges i olika kombinationer beroende på vilken typ av cancer det är frågan om. Cytostatikabehandlingar i stora doser ges med stöd av stamcellstransplantat. Som stöd vid cancerbehandling behövs ofta läkemedel som lindrar biverkningar, till exempel läkemedel mot illamående och tillväxtfaktorer för vita blodkroppar.

Vanligen upprepas cancerbehandlingarna flera gånger. Patienten kan få strålbehandling några gånger eller varje vardag i flera veckor. En enskild behandling tar endast några minuter. Cytostatika ges vanligen som läkemedelskurer med 1–3 veckors mellanrum. Det har blivit vanligare med cytostatika som kan tas via munnen. Största delen behandlingarna ges på poliklinik. Patienten vårdas på avdelning om behandlingen är mycket krävande eller om det behövs med tanke på patientens tillstånd. Vissa patienter kan övernatta på patienthotellet som finns på Tays centralsjukhus område.

Spetskompetens på Tays

Vi är Finlands näst största center för behandling av cancer. Vi planerar cancervården för varje patient enligt individuella behov i samarbete med patienten. Experter inom cancervård ansvarar för planeringen av behandlingarna och vården.

Vi använder flera olika metoder för behandling av cancer och utvecklar aktivt vården med hjälp av forskning. Vår personal har specialkompetens och utbildar sig kontinuerligt.

Ansvariga

Ansvarsområdeschef, överläkare Tuula Lehtinen
Professor, överläkare Arja Jukkola