Tal- och röststörningar

Foniatri

På Tays undersöker och vårdar vi patienter som har störningar i röst, tal, talförmåga, språk och sväljförmåga. Arbetsfördelningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården utgår från problemets svårighetsgrad.

Bakgrund till störningen kan vara till exempel:

 • Språklig specialsvårighet
 • Andra specialsvårigheter i den neurologiska utvecklingen
 • Omfattande utvecklingsstörning
 • Funktionell röststörning
 • Långvarig inflammation i struphuvudet
 • Stämbandsförlamning
 • Cancersjukdom

Undersökningar och vård på Tays

På Tays utförs bland annat följande undersökningar och åtgärder:

 • rehabiliteringsundersökning av barn med tal- och språkstörningar
 • oromotorik, dvs. undersökning och handledning av munområdets motorik
 • ordnande och uppföljning av talterapi för barn med läpp- och gomspalt
 • undersökning, terapi och handledning för patienter med röststörningar
 • undersökning av ät- och sväljstörningar
 • rehabilitering av tal, röst och sväljning hos patienter med cancer i huvudet och halsområdet
 • grupprehabilitering för cancerpatienter
 • botulinumtoxinbehandling

Undersökningarna planeras först utifrån uppgifterna i remissen. Eventuella ytterligare undersökningar samt behandlings- och rehabiliteringsåtgärder planeras på mottagningen utifrån noggrannare uppgifter och undersökningsresultat.

Botulinumtoxinbehandling (Botoxbehandling)

Botulinumtoxin används vid behandling av röst- och andningsstörningar. På Foniatriska polikliniken ges botulinumtoxinbehandling vanligen till patienter hos vilka konstaterats spasmodisk dysfoni dvs. störning i rösten som beror på en funktionsstörning i struphuvudets muskler. Behandlingen kan även övervägas till patienter som har skälvande röst, funktionell förträngning i stämbanden, kramp i struphuvudet eller förlamning i stämbanden på båda sidor.

Botulinumtoxinet injiceras vanligen i stämbandsmusklerna på bägge sidor. Insticksstället är frampå halsen mellan ringbrosket och sköldbrosket. Behandlingen är så gott som smärtfri, men kan upplevas som litet obehaglig. Vid behov bedövas huden. Åtgärden tar cirka 15 minuter och patienten kan åka hem direkt efteråt.

Spetskompetens på Tays

Tays spetskompetens inom foniatri är instrumental klinisk röstundersökning och kort diagnostisk rehabiliteringsundersökning av barn med förseningar i utvecklingen. I universitetssjukhusets uppgifter ingår också utbildning, undervisning och forskning.

Ansvarig

Biträdande överläkare Marja Asikainen