Fysioterapi, ergoterapi

Fysio- och ergoterapi

På Tays får patienterna ergo- och fysioterapi på vårdavdelningarna enligt remiss av den läkare som ansvarar för vården. Särskilt patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, buk- och andningsorganen, huvud- eller ryggradsomådet behöver ergo- eller fysioterapi. Vi vårdar också patienter i intensivvård, barnpatienter och patienter med inremedicinska sjukdomar.

Fysioterapin grundar sig på bedömning av patientens hälsotillstånd, funktionsförmåga och -begränsningar. Vi försöker påverka störningar och försvagning i funktions- och rörelseförmågan bland annat genom att ge handledning och råd samt utföra terapeutiska rörelseövningar som främjar funktionsförmågan. Målet för ergoterapin är att göra det möjligt för patienten att fungera självständigt i sina vardagssysslor.

Tyngdpunkter i Tays fysio- och ergoterapi är bedömning och vård av patienter i akutskedet samt att inleda postoperativ rehabilitering. På polikliniken vårdas också patienter som remitterats från den specialiserade sjukvården.

Fysio- och ergoterapi på Tays

När det gäller vuxna patienter fokuserar vi verksamheten på det akuta skedet samt eventuellt på planering och genomförande av fortsatt rehabilitering. När det gäller barnpatienter fokuserar vi inom fysio- och ergoterpin på olika bedömningar, till exempel undersökningar av olika störningar i utvecklingen. Till våra centrala uppgifter hör också att bedöma och ordna barnpatienters fortsatta rehabilitering.

På vårdavdelningen har fysioterapeuten till uppgift att hjälpa patienten återfå och upprätthålla sin rörelse- och funktionsförmåga. Våra metoder omfattar muskelövningar, träning av grundrörelser, koordinationsförmåga och balans samt övningar och handledning för att förbättra andningen. Vi använder också olika motionsfrämjande hjälpmedel.

När det gäller barnpatienter ingår samma element i fysioterapin på vårdavdelningarna. I handledningen fokuserar vi också på att stöda barnet i olika utvecklingsskeden samt ge handledning till föräldrarna.

Ergoterapi på vårdavdelning omfattar bedömning och stöd av patientens funktionsförmåga i dagliga sysslor. Inom ergoterapin används också olika mät- och bedömningsmetoder till exempel för att utreda och träna händernas funktions- och koordinationsförmåga.

En del patienter besöker fysio- eller ergoterapeuten på poliklinikmottagningen efter sin vistelse på vårdavdelning. Till exempel hand- och reumakirurgiska patienter besöker ergoterapeuten för individuell anpassning eller kontroll av ortoser. Bland annat patienter som genomgått steloperation av ryggkotor besöker fysioterapeutmottagningen.

Patienter som kommer till fysio- eller ergoterapeutens mottagning på polikliniken har vanligen remiss av läkare på någon av Tays vårdavdelningar eller polikliniker.

Samarbete och arbetsfördelning

Personalen inom fysio- och ergoterapi har nära samarbete med olika enheter på sjukhuset.

Ledprotessjukhuset Coxa, Tays Hjärtsjukhus, vårdavdelningarna för neurologi och rehabilitering samt psykiatriska polikliniken har egna fysio- och ergoterapeuter. Tays Sastamala och Tays Valkeakoski sjukhus har också egna enheter som ansvarar för fysio- och egoterapitjänsterna på de egna sjukhusen.

Personalen på fysio- och ergoterapienheterna på Tays sjukhusen, inom primärvården och Tays specialansvarsområden har ett nära samarbete. Samarbetet är viktigt särskilt i frågor om fortsatt rehabilitering när patienten flyttas från Tays för fortsatt vård.

Spetskompetens på Tays

Tays fysio- och ergoterapi har spetskompetens inom vård av patienter med funktionsstörningar i bäckenbottnen samt patienter som behöver vård på grund av handkirurgi, ortopedi, sjukdomar i stöd- och rörelseorgan, ryggmärgsskador, cancer, andningssjukdomar samt inremedicinska, reumatiska och neurologiska sjukdomar.

När det gäller barnpatienter finns det specialkompetens inom fysio- och ergoterapi för alla barnpatientgrupper. Vården av barnpatienter är koncentrerad till Tays.

Ansvariga

Överläkare Markku Kankaanpää
Överskötare Kirsti Ahvenainen