Sjukdomar i mag-tarmkanalen, mag- och tarmsjukdomar

Gastroenterologi och gastrokirurgi

På Tays undersöker och vårdar vi patienter som har symtom eller sjukdomar i bukorganen. Dessa kan vara allvarliga eller långvariga symtom och sjukdomar till exempel i magen, matstrupen, tarmen, levern, bukspottkörteln och bukväggen.

De vanligaste orsakerna till att patienter remitteras för vård är långvariga eller diffusa magsmärtor, halsbränna, förstoppning, långvarig diarré, blodiga avföringar, blodiga uppkastningar, gulhet och avmagring.

Typiska sjukdomar och tillstånd i bukorganen som föranleder vård på Tays är

 • Tumörer i mag-tarmkanalen, bukspottkörteln, levern, gallvägarna och binjurarna
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar
 • Kroniska och akuta sjukdomar i levern och bukspottkörteln
 • Godartade sjukdomar i bukspottkörteln och gallvägarna
 • Patienter i behov av krävande åtgärder i ändtarmsområdet
 • Viktreducerande kirurgi dvs. bariatrisk kirurgi
 • Akuta sjukdomar i bukområdet, såsom akuta infektioner och blödningar i mag-tarmkanalen
 • Jouroperationer i bukområdet och andra jouråtgärder

Undersökningar och vård på Tays

Vid sjukdomar i bukorganen är endoskopiundersökningar viktiga undersökningarna i vården av patienten. Dessa är till exempel endoskopi av magsäcken, dvs. gastroskopi och endoskopi av tjocktarmen dvs. koloskopi. Med kapselendoskopi kan man undersöka hela mag-tarmkanalen med en kapselkamera som patienten sväljer ner. Man gör också endoskopier av tunntarmen och av bukspottkörtel- och gallgångarna samt åtgärder i dem.

Diagnostiska endoskopier kan utföras inom primärvården och på Tays Sastamala och Tays Valkeakoski sjukhus. På Tays centralsjukhus utförs krävande endoskopier och endoskopier i samband med behandlingar samt bildundersökningar och endoskopier av bukspottkörtel- och gallgångarna dvs. ERCP-undersökningar.

Vid utredningar och diagnostisering av tumörsjukdomar är bildundersökningar viktiga, till exempel skiktröntgen (CT, datortomografi), magnetundersökning, ultraljudsundersökning och kombinerad ultraljudsundersökning och endoskopi. Ultraljudsassistans används ofta när man tar provbitar.

Behandlingar av tumörer och cancer planeras och genomförs i samarbete med experter inom cancervård och bildundersökningar.

Största delen av patienterna vårdas på poliklinik. Till vårdavdelningen kommer patienterna som jourpatienter eller planerat för vård efter en operation. Vid behov behandlas leverinsufficiens, allvarlig leverinflammation och inflammatoriska tarmsjukdomar på vårdavdelning.

På Tays centralsjukhus vårdas

 • Patienter med sjukdomar som kräver jourvård
 • Patienter som behöver krävande operationer eller krävande eftervård
 • Patienter med bukspotts-, lever- och ändtarmscancer
 • Patienter som behöver utredning av godartade förändringar i bukspottskörteln
 • Patienter med medelsvåra och svåra inflammatoriska tarmsjukdomar
 • Patienter med leverinsufficiens eller akut hepatit
 • Patienter med bukspottkörtelinflammation
 • Uppföljning av levertransplantationspatienter sker i samarbete med HUS levertransplantationsenhet
 • Patienter med komplicerad celiaki eller celiaki som inte reagerar på behandling

På Tays Valkeakoski och Tays Hatanpää sköts

Tays specialläkare har mottagning och utför endoskopier och ingrepp på Tays Valkeakoski och Tays Hatanpää sjukhus:

 • Galloperationer
 • Refluxoperationer
 • Bråckoperationer
 • Små tarmoperationer
 • Dagkirurgiska ingrepp
 • Inflammatoriska tarm- och leversjukdomar som är lindriga eller är i ett lugnare läge

Spetskompetens på Tays

Läkarna inom gastroenterologi och gastrokirurgi arbetar på Tays på en gemensam enhet, vilket möjliggör ett nära samarbete både i vården av patienten och inom forskning.

Vi har förenat den multiprofessionella kompetensen och forskningen särskilt inom följande områden: sjukdomar i bukspottkörteln och levern, inflammatoriska tarmsjukdomar och celiaki.

Ansvariga

Ansvarsområdeschef, avdelningsöverläkare Johanna Laukkarinen
Ersättare för områdeschef, biträdande överläkare Urpo Kinnunen