Gynekologiska sjukdomar

På Tays undersöker och behandlar vi symtom och sjukdomar i livmodern, äggstockarna, äggledarna och slidan samt utomkvedshavandeskap. Det kan till exempel vara frågan om blödningsrubbningar, menstruationssmärtor, livmoderframfall, urininkontinens, smärtor i nedre buken och hormonella rubbningar samt cancer och tumörer. Vi behandlar också barnlöshet och ger fertilitetsbehandlingar.

Gynekologiska patienter och gravida kvinnor remitteras till specialiserad sjukvård när deras tillstånd eller symtom kräver bedömning och behandling av specialläkare. Patienterna kommer för vård med remiss. Patienter kan komma utan remiss endast för att föda eller i nödsituationer.

Undersökningar och vård på Tays

I första hand gör gynekologen en inre undersökning och en ultraljudsundersökning. Dessutom utför vi vid behov bild- och laboratorieundersökningar.

Ibland krävs det kirurgiska åtgärder för behandling av sjukdomen. En del ingrepp kan utföras inom dagkirurgin, vid större operationer övernattar patienten på sjukhus.

Gynekologista patienter vårdas på alla fyra Tays sjukhus: på Tays Centralsjukhus, Tays Hatanpää och Tays Valkeakoski samt Tays Sastamala sjukhus. Tays Centralsjukhuset ansvarar för jourverksamheten, kirurgiska ingrepp som kräver övernattning på sjukhus, cancerkirurgi samt hormon- och fertilitetsbehandling. På Tays Hatanpää och Tays Valkeakoski sjukhus erbjuds dagkirurgi och poliklinisk verksamhet. På Tays Sastamala sjukhus erbjuds poliklinisk verksamhet och även polikliniska ingrepp.

Spetskompetens på Tays

Gynekologisk cancer behandlas i huvudsak på universitetssjukhuset. På Tays opererar vi årligen 250–300 patienter på grund av gynekologisk cancer eller misstänkt cancer. Vi behandlar också cancer med cytostatika (cellgifter) och strålbehandling.

Vi använder moderna operationsmetoder och utför många titthålsoperationer med kort eftervård. Patienterna får vanligen en operationstid direkt i samband med poliklinikbesöket, varvid det är lättare att planera hem- och arbetsärenden i förväg.

Vi har den längsta erfarenheten i Finland av robotoperationer. Patienten återhämtar sig snabbare efter en robotoperation än efter en vanlig operation. Sedan 2009 har vi utfört över 500 robotoperationer.

Vår fertilitetspoliklinik ansvarar för en tredjedel av fertilitetsbehandlingar  i Finlands offentliga sektorn. Vi använder alla moderna behandlingsmetoder och våra resultat ligger på mycket god nivå nationellt sett. Vi har också redan i många år hjälpt män och kvinnor vars fruktbarhet är hotad till exempel på grund av cancerbehandling.

Vi behandlar också svåra hormonrubbningar och transsexuella personer.

Ansvariga

Verksamhetsområdeschef Kari Nieminen
Professor, överläkare Johanna Mäenpää
Professor Hannele Laivuori
Ansvarsområdeschef Kirsi Kuismanen