Kardiologi, hjärt- och thoraxkirurgi

Hjärtsjukdomar

På Tays Hjärtsjukhus undersöker och vårdar vi patienter, hos vilka man misstänker eller har diagnostiserat en hjärtsjukdom, såsom kranskärlssjukdom, förmaksflimmer, hjärtinsufficiens eller klaffel. Vi ansvarar för undersökning och uppföljning av hjärtsjukdomar samt katetriseringsingrepp, insättning av pacemaker och hjärtkirurgi för vuxna patienter.

Undersökningar och behandlingar av hjärtsjukdomar för patienter över 16 år är koncentrerad till Tays Hjärtsjukhus, barn och ungdomar vårdas på Tays centralsjukhus avdelningar och på hjärtpolikliniken för barn. I vården av hjärtpatienter över 16 år deltar också Tays Centralsjukhusets inremedicinska enheter samt Tays Hatanpää, Tays Valkeakoski och Tays Sastamala sjukhus utifrån specifika anvisningar om sjukdomar och patienter.

Det behövs en remiss av läkare för undersökning och vård.

Ansvariga

Verkställande direktör, ledande överläkare Kari Niemelä
Servicechef kardiologi, överläkare Vesa Virtanen 
Operationschef, kardiologi, överläkare Pasi Lehto
Servicechef, kirurgi och anestesi, öveläkare Timo Porkkala
Operationschef, hjärt- och thoraxkirurgi, överläkare Mika Kohonen