Hudsjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi patienter som har symtom eller sjukdomar i huden. För att utreda orsaken till symtomen utför vi laboratorieundersökningar och allergitester samt tar provbitar.

Om diagnosen för hudsjukdomen eller -förändringen är oklar eller om behandlingen inte kan genomföras inom primärvården hör patienten till vårt ansvarsområde. Patienter som behöver systemläkemedel för behandling av hudsjukdomar, sår eller hudtumörer följs ofta upp hos oss.

Sjukdomar som behandlas på Tays är bland annat

  • hudutslag
  • hudtumörer
  • kroniska sår
  • ärftliga hudsjukdomar
  • hudallergier
  • arbetsrelaterade hudsjukdomar.

Undersökningar och vård på Tays

Största delen av patienterna vårdas på polikliniken för hudsjukdomar, där vi gör behövliga undersökningar och ger hudpatienter lokal- och ljusbehandlingar. För behandling av hudtumörer använder vi förutom operationsbehandling även frysbehandling, laserbehandling och fotodynamisk behandling.

På vårdavdelningen undersöker och vårdar vi särskilt sårpatienter, som för sin vård behöver specialkompetens inom flera områden och ofta även operationer. Patienter med svåra hudutslag, till exempel omfattande psoriasis eller blåsbildande hudsjukdomar, eller akuta allergiska hudreaktioner behöver ibland vård på vårdavdelning.

Behandlingen av hudsjukdomar är koncentrerad till polikliniken för hudsjukdomar och allergicentret på Tays centralsjukhus. Ljusbehandling ges på Tays Sastamala sjukhus.

Spetskompetens på Tays

Våra specialkompetensområden är diagnos och behandling av svåra hudsår, behandling av hudcancer, diagnostisering av ärftliga hudsjukdomar, genetisk rådgivning samt hudceliaki. Inom dessa områden har vi omfattande klinisk kompetens samt vetenskaplig forskning.

Ansvariga

Överläkare Annikki Vaalasti
Överskötare Riitta Koponen