Inre medicin

På Tays undersöker och vårdar vi inremedicinska patienter för vilka orsaken till sjukdomen eller symtomen kräver ytterligare undersökningar, till exempel endoskopier, bildundersökningar eller ovanliga blodprov. Vi ansvarar för dialysbehandling, näringsterapi samt krävande läkemedelsbehandlingar till exempel vid blod- och reumasjukdomar samt smittsamma sjukdomar.

Inre medicin är indelat i flera specialområden enligt organ

Typiskt för inremedicinska sjukdomar är att de inte hör till endast ett medicinskt område. Till exempel diabetes är en metabol sjukdom, men den orsakar också olika hjärt- och njursjukdomar.

Arbetsfördelningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården varierar inom olika specialområden, likaså behandlingsmetoderna.

Undersökningar och vård på Tays

På Tays undersöker och behandlar vi inremedicinska sjukdomar på Tays Centralsjukhuset samt på Tays Hatanpää, Tays Sastamala och Tays Valkeakoski sjukhusen. Vården vid hjärtsjukdomar är koncentrerad till Tays Hjärtsjukhus.

Största delen av patienterna undersöks och vårdas på poliklinikerna. De inremedicinska specialområdena har egna polikliniker för behandlingar av de sjukdomar som hör till specialområdet i fråga. Dessutom görs utredningar vid oklara sjukdomssituationer.

En liten del av patienterna behöver vård på avdelning, till exempel på grund av infektioner eller problem med att röra sig. Största delen av vårdperioderna är under en vecka.

Jourvård behövs i situationer då sjukdomstillståndet kan förvärras utan omedelbar behandling, till exempel vid bakterieinfektioner eller kritiska sjukdomar i inre organ.

Inremedicinska jourpatienter vårdas antingen på Tays Akutmottagning Acutas övervakningsavdelning eller på inremedicinska jouravdelningen. Den fortsatta vården av patienten sker på enheten för den aktuella sjukdomen. Ofta får patienterna direkt efter de inledande undersökningarna åka hem eller för eftervård på en hälsovårdscentral.

Spetskompetens på Tays

  • Behandling av diabetes fotsår i multiprofessionella gruppen.
  • Katetriseringsundersökning av binjure vid behandling av hyperaldosteronism.
  • Multiprofessionell arbetsgrupp för fetmaoperationer.
  • Möjlighet att snabbt ordna poliklinikbesök efter besök på akutpolikliniken, så kallad snabbpoli.

Ansvariga

Överläkare Jaakko Antonen
Överskötare Kaija Roine-Mentula
Överskötare Riitta Koponen