Hematologi

Blodsjukdomar

På Tays undersöker och behandlar vi blodsjukdomar, varav största delen utgörs av elakartade blodsjukdomar. Till oss remitteras på grund av symtom eller fynd patienter, som till exempel har avvikelser i blodbilden, avvikande blödningsbenägenhet eller benägenhet för blodproppar, anemi av någon annan orsak än järnbrist, förstorade lymfkörtlar eller stor mjälte.

Sjukdomar som undersöks och behandlas på Tays är bland annat

  • Akut eller kronisk leukemi
  • Myelom
  • Myeloproliferativa sjukdomar: polycytemia vera, essentiell trombocytemi, myelofibros
  • Rubbningar i blodets koaguleringsförmåga: hemofilier, von Willebrandts sjukdom, avvikande benägenhet för blodproppar

På Tays utförs också autologa samlingar dvs. samling av stamceller från den egna kroppen och med stöd av dessa ges intensivbehandlingar i Birkaland, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland och Södra Österbotten. Diagnostisering av lymfom hör också till hematologernas uppgifter på Tays, men största delen av lymfompatienterna vårdas på onkologiska kliniken.

Undersökningar och vård på Tays

Största delen av blodsjukdomarna diagnostiseras inom den specialiserade sjukvården, men den fortsatta vården och uppföljningen kan ordnas inom primärvården. Diagnostisering, uppföljning och behandling av kroniska blodsjukdomar utförs på Tays centralsjukhus och Valkeakoski sjukhus. Kroniska blodsjukdomar hos patienter som bor i Tammerfors undersöks och behandlas på specialläkarpolikliniken på Hatanpää sjukhus.

Största delen av våra patienter vårdas på polikliniker. De som insjuknar i akut leukemi kommer vanligen som akutpatienter till Tays och de behöver avdelningsvård åtminstone i början. Den fortsatta vården och uppföljningen genomförs antingen på Tays poliklinik eller på den egna hälsovårdscentralen.

De vanligaste undersökningarna är benmärgsprov för mikroskopundersökning, undersökning av celler med ytmarkörer och olika genetiska undersökningar av celler. Benmärgsprov kan tas genom aspiration eller biopsi, dvs. i form av en provbit.

Blodsjukdomar behandlas bland annat med cytostatikakombinationer, olika immunologiska behandlingar och med stamcellstransplantationer. Patienter med blodsjukdomar är ofta känsliga för infektioner och därför får de ofta antibiotikabehandlingar.

Handhygienen är mycket viktig. Det är inte heller tillåtet att komma till avdelningen om man är förkyld och man får inte ta med levande växter till avdelningen.

Spetskompetens på Tays

På Tays finns utmärkta möjligheter till diagnostik vid blodsjukdomar både kliniskt och laboratoriemässigt. Diagnostiken görs i samarbete med de hematologiska, genetiska och patologiska laboratorierna och man har regelbundna diagnostikmöten.

Vi har stort befolkningsunderlag och den personal som deltar i vården av leukemipatienter har omfattande utbildning och lång erfarenhet. Infektionsläkare som är specialiserade på vård av patienter med immunbrist deltar också regelbundet i vården. I leukemivården följer vi nationella och internationella rekommendationer.

All verksamhet gällande autologa stamceller är på Tays koncentrerad till hematologiska avdelningen, där vi också utför de samlingar av stamceller som klinikerna för onkologi och barnsjukdomar behöver. Därför är avdelningens stamcellsteam mycket erfaret och kunnigt. Till Tays remitteras patienter för samling av stamceller, särskilt små barnpatienter, även från andra delar av Finland.

Ansvariga

Avdelningsöverläkare Marjatta Sinisalo
Biträdande överläkare Marja Sankelo
Biträdande överläkare Outi Laine