Hormonsjukdomar och metabola sjukdomar

Endokrinologi

På Tays undersöker och behandlar vi sjukdomar i hormonproducerande (endokrina) organ. Dessa är bland annat sjukdomar i sköldkörteln, bisköldkörteln, hjärnbihanget (hypofysen), binjurarna och testiklarna, diabetes, metabola sjukdomar och osteoporos. Vi ansvarar också för klinisk diagnos och behandling av ätstörning samt fotterapi för diabetiker.

De flesta patienter som har diabetes, underfunktion i sköldkörteln, sköldkörteltumör, störning i fettmetabolismen samt osteoporos undersöks och vårdas på hälsovårdscentraler.

På Tays vårdas patienter för vilka utredning av orsaken till sjukdomen eller symtomen kräver specialkompetens inom endokrinologi, såsom kombinationsterapi vid underfunktion i sköldkörteln och nya osteoporosläkemedel, krävande laboratorie- och gendiagnostik eller nukleärmedicin, eller multiprofessionellt samarbete mellan till exempel kirurger, gynekologer, ögonläkare och nefrologer.

Vi vårdar till exempel diabetiker med diabeteskomplikationer, insulinpump eller annat tillstånd eller sjukdom som kräver uppföljning på Tays.

Vi ansvarar också för utredning och behandling av överfunktion i sköldkörteln och ögonsyndrom samt sjukdomar i bisköldkörtlar, hypofys, binjurar och testiklar, neuroendokrina tumörer och multitumörsyndrom.

De vanligaste endokrinologiska sjukdomsgrupperna som behandlas på Tays är

  • Sjukdomar i hypofysen
  • Typ 1 diabetes: magsjukdomar, unga och gravida
  • Överfunktion i sköldkörteln och ögonsyndrom i samband med Basedows sjukdom
  • Överfunktion i bisköldkörteln
  • Sjukdomar i binjurarna
  • Neuroendokrina tumörer

Undersökningar och vård på Tays

Sjukdomar som orsakas av endokrina körtlar behandlas på Tays centralsjukhus samt på Tays Valkeakoski och Tays Sastamala sjukhus.

Endokrinologiska patienter vårdas av Tays endokrinologer eller inremedicinska läkare specialiserade på diabetes på Tays Sastamala och Tays Valkeakoski sjukhus samt Ylöjärvi hälsovårdscentral om patientens problem inte kräver kirurgisk behandling, nukleärmedicin eller multiprofessionellt samarbete. Sådana patienter är bland annat patienter med diabetes typ 1 samt sköldkörtel- och osteoporospatienter som behöver bedömning av endokrinolog.

Vid utredning av sjukdomen använder vi hormonbestämningar från blod och urin samt olika hormonbelastningar. Det behövs också ofta bildundersökningar, som magnetundersökning av hypofysen, skiktröntgen (CT) av binjurarna, omfattande gammascintigrafi av bisköldkörtlarna och PET-CT-undersökning av hela kroppens somastotatinreseptorer.

Vi vårdar största delen av patienterna på polikliniker. Patienterna får hormonersättningspreparat, läkemedel som hämmar hormonutsöndring eller tumörtillväxt, läkemedel som förhindrar nedbrytning av skelettet eller ökar dess tillväxt samt läkemedel som påverkar fett- och kalciumomsättningen.

Cirka 10 procent av våra patienter behöver avdelningsvård. På vårdavdelning vårdar vi i vårdperioder på 1–3 dygn patienter som nyligen insjuknat i diabetes typ 1 och diabetiker som kommit till sjukhuset på grund av ketoacidos. Patienter med anorexi som svävar i livsfara vårdas med sondnäring i perioder på 10 dygn. Preoperativ vård för patienter med svårt Cushings syndrom eller feokromocytom inleds med en undersöknings- och behandlingsperiod på 2–7 dagar före operationen.

Tumörer i hypofysen, binjurarna, bisköldkörtlarna och sköldkörteln avlägsnas genom operation.

Spetskompetens på Tays

Tays är det enda sjukhuset i Finland där man utför venkatetrisering av binjuren för utredning av primär aldosteronism. Vi ansvarar för dessa undersökningar i hela Finland.

Vi är det första och hittills det enda finländska sjukhuset där binjurekirurgen utför binjureoperationer retroperitonalt via ryggen, vilket är den metod som orsakar minst postoperativa problem för patienten. Vår kirurg utför också vid behov feokromocytomoperationer på så sätt att binjurebarken bevaras.

Vi bedriver aktiv och internationellt erkänd forskning om överfunktion i sköldkörteln och vilka effekter behandlingen av den har på hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi är föregångare inom utveckling av kvalitetsuppföljning inom endokrinologisk vård och behandling. Hösten 2014 påbörjade vi systematisk uppföljning av vårdkvaliteten hos hypofyspatienter och nuförtiden gäller kvalitetsuppföljningen alla centrala sjukdomsgrupper inom endokrinologi.

Ansvarig

Avdelningsöverläkare Saara Metso