Smittsamma sjukdomar

Infektionssjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi patienter som har en svår bakterie-, virus- eller svampinfektion som kräver specialkompetens och patienter som är exceptionellt känsliga för infektioner på grund av bristande immunförsvar. Vi ansvarar också för bekämpning och uppföljning av infektioner i samband med vård inom Birkaland.

Infektiosairauksien hoidon asiantuntemus on keskitetty Taysin infektioyksikköön. Potilaita hoidetaan Tays Keskussairaalan infektiopoliklinikalla ja Infektiovuodeosastolla INFV sekä Tays Hatanpään sairaalan infektiovuodeosastolla HB1. Näiden lisäksi infektiopotilaita hoidetaan myös muilla Taysin osastoilla.

Infektiopoliklinikalla ja infektiovuodeosastoilla hoidettavia sairauksia ovat muun muassa:

Sakkunskapen om vård och behandling vid infektionssjukdomar är på Tays koncentrerad till infektionsenheten. Patienterna vårdas på infektionspoliklinik och infektionsavdelning på Tays Centralsjukhus och på infektionsavdelning HB1 på Tays Hatanpää sjukhus. Dessutom behandlas infektionssjukdomar på andra avdelningar på Tays.

Sjukdomar som behandlas hos oss är bland annat

 • Blodförgiftning
 • Infektion i hjärtklaff
 • Infektion i ben- eller mjukvävnad
 • Infektion på grund av främmande föremål
 • Spridad borrelios
 • Lunginflammation
 • Immunbrist eller infektion på patienter med immunbrist
 • Hiv
 • Tuberkulos
 • Tropisk sjukdom eller annan resenärsinfektion
 • Postoperativ infektion

Undersökningar och vård på Tays

Största delen av infektionspatienterna behöver jour- eller avdelningsvård. Vid allvarliga infektioner kan det också finnas behov av intensivvård.

För att diagnosera och uppfölja infektioner behövs laboratorieprover och olika bildundersökningar. Infektionspatienter behandlas vanligen med mikrobläkemedel i olika former. Patienter med immunbrist kan också behöva immunglobulinbehandling.

Spetskompetens på Tays

Vi följer upp och bekämpar olika infektioner i samband med vård och behandling, vi utreder och bekämpar epidemier i hela Birkaland. Vi ger handledning och undervisning i dessa frågor till övriga aktörer inom hälso- och sjukvården. Vi utbildar specialiserande läkare och ger föreläsningar om infektionssjukdomar och om bekämpning mot behandlingsrelaterade infektioner.

Vården av patienter med utbredda och purulenta infektioner, svåra postoperativa infektioner, svårtbehandlad tuberkulos, hiv och primär immunbrist är koncentrerad till Tays.

Ansvariga

Avdelningsöverläkare Jaana Syrjänen
Biträdande överläkare Pertti Arvola
Biträdande överläkare Reetta Huttunen
Specialläkare (regional verksamhet) Janne Laine
Ansvarig hygienskötare Minna Vuorihuhta