Sjukdomar i artärer och vener

Kärlkirurgi

På Tays undersöker och vårdar vi patienter med blodkärlssjukdomar i benen, förträngningar i hals-,nyckelbens- och organartärer, utbuktningar i aortan och andra artärer (pulsådror) samt insufficiens i vener (blodkärl). Kärlkirurgerna deltar aktivt i vården av diabetiker.

Patienterna remitteras oftast till kärlkirurgens mottagning på grund av störningar i benens blodcirkulation. Blodcirkulationsstörningen beror på ateroskleros, som orsakar förträngningar i artärerna och syrebrist i vävnaden. Syrebristen kan ge sig till känna som muskelkramp vid gång, vilosmärtor, sår eller nekroser.

Viktiga patientgrupper är också patienter med aortaaneurysm (bråck på stora pulsådern) och patienter med förträngningar i halspulsådern. Aneurysm på bukaotan kan brista och förträngningar i halspulsådern kan orsaka störningar i hjärnas blodcirkulation.

Insufficiens i venerna som ger svullnad i benen, åderbråck och venösa bensår är mycket vanliga orsaker till att patienter remitteras för undersökning av kärlkirurg. Vi ansvarar också för kärloperationer som möjliggör hemodialys .

Behandling av blodkärlssjukdomar på Tays

Kärlkirurgen leder utredningen av sjukdomen och planeringen av vården samt stöder patienten med medicinsk information. Vi utnyttjar multiprofessionellt kompetens såväl vid diagnostik och vårdåtgärder i samband med blodkärlssjukdomar som vid behandling av riskfaktorer och andra sjukdomar hos patienten

Vi tar vårdbeslut med hjälp av bildundersökningar och använder både kirurgiska och invasiva behandlingsmetoder. Valet av behandlingsmetod beror på fynden i kliniska undersökningar och bildundersökningar samt patientens allmäntillstånd.

Samarbete mellan vårdställen

Behandlingen av artärsjukdomar är i Birkaland koncentrerad till Tays centralsjukhus. Vi behandlar blodcirkulationsstörningar i artärer som kräver kärlkirurgi eller invasiva ingrepp samt krävande korrigeringsåtgärder i vener på Tays enhet för kärlkirurgi och åtgärdsradiologi.

Behandlingar av insufficiens i vener dvs. åderbråck utförs i också på Tays Hatanpää och Tays Sastamala sjukhus. Tays kärlkirurg leder också vården av dessa patienter.

Spetskompetens på Tays

Våra spetskompetensområden är invasiv behandling av utbuktningar på pulsådern dvs endograftus samt andra krävande åtgärder där det behövs invasiv teknik. Vår forskning fokuserar i huvudsak på kliniska frågor i det dagliga arbetet. Vi deltar också i internationella registerundersökningar.

Från början av 2019 förenades Tays kärlkirurgi och åtgärdsradiologi till ett kompetenscenter. När bildundersökningar och alla åtgärdsbehandlingar sker i samma lokaler blir vården av patienten ännu smidigare och snabbare.

Ansvarig

Överläkare Velipekka Suominen