Operationsverksamhet

Kirurgi

På Tays utförs operationer inom nästan alla specialområden. Operationsverksamheten är störst inom gynekologi, öron, näs- och halssjukdomar, neurokirurgi, gastroenterologi samt sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Tays har operationsverksamhet förutom på centralsjukhuset även på Tays Hatanpää och Tays Valkeakoski sjukhus. Särskilt de mest krävande och akuta jouroperationerna är koncentrerade på Tays Centralsjukhus. Tays Hatanpää gör elektiva operationer med eftervård på avdelningen, och dagkirurgi eller operationer med kort eftervård. Tays Valkeakoski har huvudsakligen dagkirurgi.

Tays Sastamala har inga operationer som kräver anestesi, men där görs operationer med lokalbedövning.

Patienterna kommer med remiss från andra sjukhus, hälsovårdscentraler och privatläkare i regionen samt från andra enheter på våra sjukhus.

Behovet av sjukhusvårdvård efter operationen beror på vilken operation patienten har genomgått. Efter dagkirurgiska ingrepp får patienten åka hem samma dag och efter ingrepp med kort eftervård vanligen följande dag. Efter omfattande och komplicerade operationer behövs det eventuellt sjukhusvård i flera dagar.

Efter en operation fortsätter patientens återhämtning hemma, ibland till och med flera veckor. Patienten får anvisningar om att under återhämtningstiden undvika kraftansträngningar, vila, äta näringsrik mat och välja lugn motion, till exempel promenader enligt de egna krafterna och situationen.

Vid hemfärden får patienten lämpliga anvisningar för vården hemma och kontaktuppgifter ifall det uppstår problem.