Lungsjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi sjukdomar i lungor och luftvägar. Vi diagnostiserar lungtumörer och behandlar andningsstörningar som förekommer under sömn. Den öppna hälsovården sköter sedvanlig diagnostik och behandling av astma och obstruktiv lungsjukdom.

Sjukdomar som behandlas på Tays är bland annat

  • svårbehandlad astma
  • svårbehandlad obstruktiv lungsjukdom
  • lunginfektioner
  • sjukdomar i lungvävnaden
  • lungfibros, dvs. bindvävsbildning i lungorna
  • sarkoidos
  • inflammationer i lungornas blodkärl
  • sömnapné.

Undersökningar och vård på Tays

Patienterna undersöks och behandlas i huvudsak på polikliniken. De kan behöva bild-, andningsfunktions-, endoskopi- och ultraljudsundersökningar. Vid behov tar vi vävnadsprov från lungorna och bröstkorgen samt utför provokationstest. Vi utför sömnundersökningar i sömnlaboratorium eller i patientens hem.

På vårdavdelningen undersöks och vårdas patienter som behöver fortgående vård eller övervakning eller som måste isoleras för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

En del av patienterna med sömnapné undersöks och behandlas på Tays Valkeakoski eller Tays Sastamala sjukhus.

Största delen av astmapatienterna undersöks på Tays allergicenter.

Spetskompetens på Tays

Vår spetskompetens är ultraljudsassisterad bronkoskopi (endoskopisk undersökning av luftrören) samt bedömning av kirurgisk behandling vid sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

Ansvariga

Överläkare Seppo Saarelainen
Överskötare Riitta Koponen