Mun- och käksjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi patienter som har tand-, mun- och käksjukdomar. Vi ansvarar för tandreglering och mun- och käkoperationer. Dessutom ansvarar vi för krävande behandlingar, som omfattar behandling av tänder och deras stödvävnad, tandproteser, problem med bettet, funktionsstörningar i käklederna och tandvård för barn.

På Tays utförs bland annat följande åtgärder

Mun- och käkkirurgi

  • Krävande korrigeringsoperationer av diskrepans i ansikte och käkleder
  • Borttagning av tänder inför till exempel protes- och hjärtoperationer
  • Ersättning av medfödd avsaknad av tänder med implantat
  • Operationer vid sjukdomar i slemhinnor i mun- och ansiktsområdet samt operationer av elakartade tumörer

Tandreglering

  • Tandreglering vid allvarliga bettfel och symtom i ansiktsområdet
  • Anti-apnéskenor för patienter med sömnapné
  • Behandling av bettet hos patienter med barnreumatism

Krävande tandbehandling

  • Ersättande tandprotes vid svåra bettproblem samt vid medfödd avsaknad av tänder
  • Funktionsstörningar i käkled
  • Tandvård för barn eller vuxna personer med utvecklingsstörning som behöver nedsövning vid behandling

Undersökningar och vård på Tays

Patienter med mun- och käksjukdomar vårdas i huvudsak på polikliniker. På poliklinikerna utförs kliniska undersökningar inom alla specialområden samt tandregleringar och klinisk tandvård i tandläkarnas mottagningsrum.

I operationssalen på polikliniken för mun- och käksjukdomar utförs små operationer, såsom bortoperation av visdomständer som inte spruckit fram, vid behov med stöd av lugnande läkemedel. Patienterna får åka hem efter mottagningsbesöket, men särskilt de som fått premedicinering stannar i övervakningsrummet för observation några timmar. Radiologiska undersökningar utförs i samma byggnad på röntgenenheten.

Käkoperationer utförs i samma operationssal som öron- och munoperationer, och efter operationen vårdas patienterna på vårdavdelning 6b eller 6a. Vårdtiden på avdelningen är vanligen två till tre dygn.

Som jourfall behandlar vi akuta blödningar, livshotande akuta sjukdomar i mun- och käkområdet, käkfrakturer och andra problem som kräver akuta åtgärder på sjukhus.

Mun- och käksjukdomar behandlas förutom på Tays centralsjukhus även på Tays Valkeakoski sjukhus och Tays Pitkäniemi sjukhus. På Valkeakoski sjukhus vårdas alla patienter som kan behandlas dagkirurgiskt dvs. som inte behöver vård på avdelning, samt patienter som sövs vid tandbehandling. Patienter på Pitkäniemi sjukhus och inom vården av utvecklingsstörda får vanligen tandbehandling vid tandvårdsenheten på Pitkäniemi sjukhus.

Spetskompetens på Tays

Inom vetenskaplig forskning fokuserar vi särskilt på hållbara resultat efter käkoperationer, eventuella vård- och behandlingskomplikationer samt patienternas upplevelser av förändringar i livskvaliteten. Hos patienter med sömnapné undersöker vi hur behandlingar med käkoperation inverkar på utrymmet i övre luftvägarna och med parametrar som fås vid sömnundersökning.

Vid undersökningar och behandlingar av patienter med barnreumatism har vi multiprofessionellt samarbete med barnläkare, specialister i bildundersökningar och alla specialtandläkare inom tandhälsovården.

Ansvariga

Ansvarsläkare, övertandläkare Kimmo Suomalainen
Mun- och käkkirurgi: övertandläkare Aimo Miettinen
Tandreglering: övertandläkare Timo Peltomäki