Neurologiska specialområden

På Tays undersöker och vårdar vi neurokirurgiska och neurologiska patienter i sjukdomens akuta skede och när det uppstår problem vid långvarig sjukdom samt stöder rehabiliteringen hos patienter som till följd av sjukdom eller olycksfall har förlorat funktionsförmågan eller skadats.

Neurologiska specialområden omfattar neurokirurgi och undersökning, behandling och rehabilitering av neurologiska sjukdomar. På Tays erbjuder vi alla tjänster inom neurologi.

Neurologiska sjukdomar är bland annat:

 • störningar i hjärnans blodcirkulation
 • sjukdomar i hjärnans blodkärl
 • hjärnskador
 • tumörer och kompressionstillstånd i ryggmärgskanalen
 • anfall med störningar i centrala nervsystemet såsom epilepsi
 • inflammatoriska sjukdomar såsom Multipel skleros, MS, och virusinfektioner i centrala nervsystemet
 • degenerationssjukdomar i centrala nervsystemet såsom demens och Parkinsons sjukdom
 • intrakraniella tumörer.

Undersökningar och vård på Tays

Inom neurologiska området vårdar vi jourpatienter dygnet runt. Cirka 40 procent av patienterna på de neurologiska avdelningarna kommer som jourpatienter via Akutmottagning Acuta. På akutmottagningen gör neurologjouren en lägesbedömning, undersöker patienten och gör upp en vårdplan.

Tays vårdavdelningar för neurologiska patienter är:

 • Avdelningen för akut neurologi 10b
 • Enheten för störningar i hjärnans blodcirkulation (Strokeenheten)
 • Avdelningen för neurologi och rehabilitering
 • Vårdavdelning 6a
 • Vårdavdelning 6b
 • Barnavdelning L01 (neurokirurgiska barnpatienter)

Dessutom vårdar och rehabiliterar vi neurologiska patienter på Valkeakoski sjukhus neurologiska vårdavdelning.

Om patienten behöver en neurokirurgisk operation, utförs ingreppet på neurokirurgiska operationsavdelningen. Efter operationen fortsätter vården av neurokirurgiska patienter på vårdavdelning 6a eller 6b, intensivavdelningen, barnavdelning L01 eller på avdelningen för akut neurologi 10b.

På poliklinikerna undersöker och vårdar vi patienter med icke-brådskande tillstånd. Tays polikliniker inom neurologiska området är:

 • Neurokirurgiska polikliniken
 • Polikliniken för hjärnskador
 • Smärtpolikliniken
 • Neurologiska polikliniken
 • Polikliniken för ryggmärgsskador

Stödenheter vid rehabilitering av neurologiska patienter är polikliniken för rehabiliteringsundersökning och hjälpmedelsenheten.

Spetskompetens på Tays

Inom Tays neurologiska område arbetar en multiprofessionell personal: specialläkare inom neurokirurgi och neurologi samt läkare som specialiserar sig inom området, vårdpersonal och specialmedarbetare såsom psykologer, talterapeuter, socialarbetare och rehabiliteringsinstruktörer. På Tays har vi spetskompetens inom bland annat behandling av följande sjukdomar och tillstånd:

 • hjärn- och ryggmärgsskador
 • störningar i hjärnans blodcirkulation
 • invasiva behandlingar av blodkärl i hjärnan
 • sällsynta neurologiska sjukdomar, särskilt neuroimmunologi
 • tumörer i centrala nervsystemet
 • muskelsjukdomar
 • kirurgisk behandling av skador i halskotpelaren
 • rehabilitering av ryggmärgsskador

Ansvariga

Ansvarsområdeschef, biträdande överläkare Sirpa Rainesalo
Ersättare för områdeschef, tjf. överläkare Pauli Helen
Överskötare Seija Alanen