Neurokirurgi

På Tays undersöker och vårdar vi patienter som har allvarliga hjärnskador, tumörer i hjärnan eller ryggmärgen, sjukdomar i hjärnans blodkärl, störningar i hjärnvätskans cirkulation (likvorcirkulationen) samt sjukdomar i ryggraden såsom diskbråck och förslitningar. Inom neurokirurgi vårdar vi patienter genom operation eller invasiva ingrepp.

De vanligaste sjukdomsgrupperna inom neurologiska området är:

  • Intrakraniella tumörer
  • Hjärnskador
  • Sjukdomar i hjärnans blodkärl
  • Tumörer och kompressionstillstånd i ryggmärgskanalen
  • Störningar i likvorcirkulationen
  • Svåra smärttillstånd
  • Motoriska störningar
  • Epilepsi

Spetskompetens på Tays

Tays neurokirurgiska enhet är en av de fem neurokirurgiska enheterna i Finland. De övriga finns i Helsingfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg. Krävande neurokirurgi kan utföras endast på universitetssjukhus där det finns en högklassig intensivavdelning och möjligheter till samarbete med andra medicinska specialområden.

På Tays bedrivs forskning särskilt om hjärntumörer, hjärnskador och djup hjärnstimulering.

Ansvariga

Överläkare Juhana Frösen
Överskötare Eila Tuomisto