Neurologiska sjukdomar

Neurologi

På Tays undersöker och vårdar vi neurologiska patienter, som har syntom och sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet.

Hos oss undersöks patienter för vilka orsaken till sjukdomen eller symtomen kräver ytterligare undersökningar, till exempel bildundersökningar eller undersökningar av nervbanor. Vi ansvarar bland annat för krävande läkemedelsbehandling, hjärnstimulering och dess eftervård samt bedömning av funktionsförmågan och rehabilitering hos olika patientgrupper.

Neurologiska sjukdomar som behandlas på Tays är bland annat

  • störningar i hjärnans blodcirkulation
  • anfall med störningar i centrala nervsystemet såsomepilepsi
  • inflammatoriska sjukdomar såsomMultipel skleros, MS och virusinfektioner i centrala nervsystemet
  • degenerationssjukdomar i centrala nervsystemet såsom demens och Parkinsons sjukdom
  • sjukdomar i perifera nervsystemet såsom polyneuropatier
  • muskelsjukdomar
  • rehabilitering vid ovannämnda sjukdomar och följdtillstånd av hjärnskador
  • symtom med huvudvärk, svindel och kramper

Undersökningar och vård på Tays

Om sjukdomen har börjat akut undersöks och vårdas patienten jourmässigt på Akutmottagning Acuta och på avdelning. De vanligaste jourfallen är patienter med störningar i hjärnans blodcirkulation (stroke) och epilepsianfall.

Mindre brådskande fall undersöks och vårdas på poliklinik. De viktigaste undersökningarna hos neurologiska patienter är förutom blodprov även bildundersökningar av hjärnan och det centrala nervsystemet samt neurofysiologiska undersökningar.

Efter de diagnostiska undersökningarna fortsätter vården vanligen med uppföljning av behandlingseffekterna.

Spetskompetens på Tays

Tays är ett av tre center för ryggmärgsskador i Finland. Fyra av fem patienter som fått trombolys (blodproppslösande behandling) vid hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) rehabiliteras till ett självständigt liv. Tays har också neurologisk spetskompetens inom sällsynta neurologiska sjukdomar såsom CNS-vaskulit, autoimmun encefalit, neurometabola sjukdomar, polyneuropatier och muskelsjukdomar.

Vi har också spetskompetens inom vanligare sjukdomar till exempel rörelsesjukdomar, botulinumtoxinbehandling (botoxbehandling) av dystoni, vård av smärtpatienter, bedömningar efter hjärnskador, behandling av myastenia gravis samt behandling av epilepsi med djupstimulering.

Tays neurologiska avdelningar har cirka 7 400 vårdperioder per år och antalet poliklinikbesök är 17 000 per år.

Ansvariga

Ansvarsområdeschef, överläkare Sirpa Rainesalo
Överläkare Heikki Numminen