Ögonsjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi patienter med olika ögonsjukdomar. Vanliga symtom som gör att man söker vård hos oss är förändringar i synförmågan, olika infektioner och smärtor, ögonolycksfall, symtom i ögonlock eller tårkanaler.

På Tays är behandlingen av ögonsjukdomar koncentrerad till Tays Ögoncenter, som omfattar poliklinik för ögonsjukdomar, operationsavdelning, vårdavdelning samt synrehabilitering.

Patienterna kommer till Tays Ögoncenter med remiss av ögonläkare eller läkare på hälsovårdscentral. En del ögonsjukdomar kan behandlas inom primärvården av läkare på hälsovårdscentral, till exempel bindhinneinflammation och inflammation i ögonlocket s.k. vagel. Skräp i ögat kan också avlägsnas på hälsovårdscentral.

Ögonsjukdomar som undersöks och behandlas på Tays är bland annat

  • Glaukom
  • Starr
  • Skelning
  • Åldersdegeneration i ögonbotten
  • Inflammation i regnbågshinnan

Undersökningar och vård på Tays

Vi vårdar största delen av våra patienter på polikliniken, där vi utför olika ögonundersökningar, till exempel ögonbottenspegling, synfältsundersökningar, undersökningar av synförmågan och ögontryck. Små ingrepp utförs också på polikliniken.

En del ögonpatienter behöver avdelningsvård på grund av ögonsymtom eller läkemedelsbehandling. Patienter kan också vara i behov av avdelningsvård efter operation. Vi vårdar också patienter med ögoninfektioner på vårdavdelningen.

Vårdtiden är vanligen kort på avdelningen för ögonsjukdomar, cirka 1–2 dygn. För vissa operations- och infektionspatienter kan vårdtiden vara längre.

Ögonoperationer är till exempel starr-, ögonlocks-, skelnings-, hornhinne-, glaukom- och näthinneoperationer. Ögonkirurgiska ingrepp utförs i operationssalen. På Tays ögoncenter utförs årligen cirka 6 000 ögonoperationer, varav starroperationer är de vanligaste.

Största delen av operationerna görs som dagkirurgiska ingrepp, varvid patienten får åka hem samma dag. Vid ögonoperationer bedövas patientens öga med olika metoder under ingreppet. I vissa situationer sövs patienten inför ingreppet.

Ögonjour

Vid ögonsymtom kan patienten kontakta den egna läkaren eller ögonläkaren. Patienter som kommer som jourfall till Tays ögoncenter ska ha läkarremiss. Vi tar emot jourpatienter med ögonsjukdomar dagligen kl. 8–19. På kvällar och nätter tas jourpatienter med ögonsjukdomar emot på Tays Akutmottagningen Acuta.

Ansvariga

Ansvarsområdeschef Marko Kataja
Överläkare Hannele Uusitalo-Järvinen
Servicechef Sirpa Miettunen