Öron, näs- och halssjukdomar

På Tays undersöker och behandlar vi patienter som har symtom, sjukdomar eller skador i öronen, näsan, näsans bihålor, munnen, svalget, strupen eller halsen. Det är oftast frågan om poliklinisk vård eller kortvarig sjukhusvård. Till exempel bihåleinflammation och kronisk snuva behandlas polikliniskt.

Poliklinisk vård vid öron-, näs- och halssjukdomar ges vid Tays centralsjukhus samt vid Tays Sastamala och Tays Valkeakoski sjukhus. På poliklinikerna undersöker och behandlar vi bland annat:

 • Infektioner i näsa och bihålor
 • Frakturer i ansiktsområdet
 • Rubbningar i lukt- och smaksinne
 • Allergisk snuva
 • Infektioner i svalg och struphuvud
 • Sjukdomar i spottkörtlar
 • Funktionsstörningar i ansiktsnerv
 • Öronsjukdomar och sjukdomar som påverkar hörseln
 • Balansstörningar
 • Tumörer och skador i huvud och hals.

Det krävs vanligen vård på avdelning vid behandling av godartade tumörer i öronspottkörteln, besvärliga öroninfektioner, svalginfektioner och svåra näsblödningar samt vid svåra yrselsymtom.

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar finns på Tays centralsjukhus. På jouren behandlar vi oftast näsblödningar, halsbölder och ansiktsfrakturer.

Undersökningar och vård på Tays

På Tays centralsjukhus poliklinik för öron-, näs- och halssjukdomar utför vi basundersökningar av patienten, till exempel volymflödesmätningar i näsan och undersökningar av luktsinnet, samt hörselundersökningar av vuxna. Hörselundersökningar av barn och balansundersökningar med apparater utförs på hörselcentret. Radiologiska undersökningar och laboratorieprover utförs på röntgen- och laboratorieenheterna som finns i samma byggnad.

Största delen av vår operationsverksamhet utgörs av dagkirurgi, vilket innebär att patienten kommer för operation på morgonen och får åka hem samma dag. Den dagkirurgiska verksamheten är koncentrerad till Tays Valkeakoski sjukhus. På Tays centralsjukhus utför vi mer krävande ingrepp, till exempel krävande operationer av tumörer i huvudet och halsområdet samt implantat i innerörat på döva patienter.

Vanliga operationer är:

 • Operation av näs- och halstonsiller
 • Operationer i näsan, näsmellanväggen och bihålorna
 • Operationer som förbättrar hörseln.

Spetskompetens på Tays

På Tays har vi lång erfarenhet av kirurgisk rehabilitering av patienter med svåra hörselskador. I Finland opererades det första implantatet i innerörat på en barnpatient på Tays 1996. På Tays började vi utföra implantatoperationer i båda öronen på nyfödda barn som var döva 2007, tre år före de övriga universitetssjukhusen.

Ansvariga

Ansvarig överläkare, Juha-Pekka Vasama
Ersättare för områdeschef Jura Numminen
Överskötare Eila Tuomisto