Rekonstruktiv kirurgi

Plastikkirurgi

På Tays undersöker och vårdar vi patienter som saknar vävnad till exempel på grund av canceroperation, medfödd missbildning eller skada. Vi skapar olika vävnadstransplantat som på bästa möjliga sätt ersätter den saknade eller bortopererade vävnaden.

På Tays utförs bland annat följande operationer

 • rekonstruktion av bröst
 • förminskning och korrigering av bröst
 • bröstoperationer på transsexuella personer
 • rekonstruktion av saknad vävnad med transplantat, till exempel
  • uppbyggnad av ny käke eller del av tunga
  • täckande av öppen fraktur
  • ersättning av vävnad efter avlägsnande av mjukdelstumör
 • hudcancer operationer
 • korrigerande operationer av ögonlock
 • behandling av akuta och kroniska sår
 • behandling av brännskador och ärr.

Plastikoperationer på Tays

Största delen av Tays patienter som behöver plastikkirurgi vårdas på centralsjukhuset, men en del opereras på Tays Valkeakoski sjukhus. På Tays Valkeakoski sjukhus vårdas i huvudsak patienter, som kan åka hem samma eller följande dag.

Vi utför krävande korrigerande kirurgi vid avsaknad av vävnad på centralsjukhuset och vid behandling av omfattande skador i mjukvävnaden samarbetar vi med andra enheter.

Före operationen tas blodprover vid behov och vissa patienter gör ett förhandsbesök hos kirurgen eller anestesiläkaren. Största delen av patienterna kommer till sjukhuset på operationsdagen.

Spetskompetens på Tays

Vi har omfattande kompetens inom mikrokirurgi. Vi behandlar komplicerad avsaknad av vävnad i samarbete med andra specialområden. Samarbetet vid behandling av till exempel tumörer i huvud- och halsområdet, sarkom och gynekologiska tumörer är av hög klass på Tays.

Tays bröstteam har heltäckande kompetens i fråga om rekonstruktion och formning av bröst samt onkoplastiska tekniker vid kirurgisk behandling av bröstcancer. Utifrån patientens rätt att välja vårdgivare söker sig också allt fler patienter till oss för bröstoperationer med anledning av transsexualitet.

Tays har jour dygnet runt inom plastikkirurgi.

Ansvarig

Överläkare Minna Kääriäinen