Psykiska störningar

Psykiatri

På Tays undersöker och behandlar vi psykiska störningar. De vanligaste är psykoser, förstämningssyndrom, ångest, missbruk och personstörningar. Patienterna kommer för vård till exempel på grund av hallucinationer och vanföreställningar, depressioner och ångest.

Största delen av de psykiatriska patienterna vårdas inom öppenvården. Den fortsatta vården och uppföljningen av patienter som lider av psykoser och psykiska störningar sker vanligen inom öppenvården. Inom öppenvården behandlas också psykiatriska symtom i anknytning till olika livskriser.

Sjukhusvård behövs vanligen när sjukdomen förvärras, till exempel när ett psykotiskt tillstånd förvärras. Ibland behövs sjukhusvård också när sjukdomen bryter ut. Självdestruktiva patienter och patienter som på grund av sitt psykiska tillstånd inte kan ta hand om sig själv kan behöva psykiatrisk vård på sjukhus.

De är viktigt att särskilja psykiatriska störningar från symtom som orsakas av neurologiska och andra fysiska sjukdomar. Ju äldre en patient är vid första insjuknandet i en psykisk sjukdom, desto viktigare är det att utreda orsaken till symtomen.

Psykiatrisk vård på Tays

Psykiatriska symtom och sjukdomar behandlas med psykoterapi och läkemedel i olika former och vissa svåra tillstånd med till exempel elektrokonvulsiv behandling, som ges på Tays Pitkäniemi sjukhus.

Största delen av Tays psykiatriska patienter vårdas på Pitkäniemi sjukhus i Nokia. På sjukhuset behandlas både vuxna och ungdomar. Psykiatriska jouren finns också på Pitkäniemi sjukhus.

Tays centralsjukhus har enheter för vård av både vuxna och unga psykiatriska patienter. Unga och vuxna psykiatriska patienter vårdas också på Tays Sastamala sjukhus.

Barnpsykiatrisk undersökning och vård är koncentrerad till Tays Centralsjukhus.

Ansvariga

Verksamhetsområdeschef, överläkare Hanna-Mari Alanen
Ersättare för verksamhetsområdeschef Sari Lepistö
Ansvarsområdeschef, avdelningsöverläkare Aino Mattila
Överskötare (akutpsykiatri) Suurkoivu Tuula
Överskötare (neuro- och geriatrisk psykiatri, rättspsykiatri och allmänsjukhuspsykiatri) Tarja Tammentie-Saren