Psykologitjänster

Psykologen är expert på människans psyke och beteende. En viktig arbetsmetod för psykologer är psykologiska undersökningar. Vid psykologiska undersökningar används olika metoder för att bedöma den kognitiva prestationsförmågan och det psykiska tillståndet hos patienten.

Utifrån undersökningen kan psykologen också ordinera behövliga rehabiliterings- och stödåtgärder. Dessa kan vara till exempel rådgivning och handledning, psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, yrkesinriktad rehabilitering och smärtrehabilitering.

Psykologerna på Tays träffar vanligen sina patienter på polikliniker och vårdavdelningar. Patienterna kommer vanligen till psykologmottagningen med läkarremiss eller på grund av att en expertgrupp har bedömt att patienten behöver en bedömning eller rehabilitering.

Till psykologens uppgifter hör utöver psykologiska undersökningar även handledning, utbildning och rådgivning till patienter, anhöriga och olika klientgrupper. Utöver klientarbetet har psykologerna viktiga uppgifter inom undervisning och utveckling på universitetssjukhuset. Många av psykologerna har förutom psykologutbildning även specialpsykologexamen och/eller psykoterapiutbildning.

Patienterna kommer vanligen till psykologmottagningen med läkarremiss eller på grund av att en expertgrupp har bedömt att patienten behöver en bedömning eller rehabilitering.

Ansvarig

Ledande psykolog Minna Wäljas