Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedelstjänster är en del av kundens rehabiliterings- och vårdprocess eller tjänstehelhet. Tjänsteprocessen är individuell och utgår från kundens behov. Målet är att stöda kundens funktionsförmåga med ändamålsenliga hjälpmedel.

Syftet med hjälpmedlen är att främja kundens rehabilitering, stöda, upprätthålla och förbättra funktionsförmågan i dagliga sysslor och motverka att funktionsförmågan försämras.

I Birkalands sjukvårdsdistrikt är ansvaret för hjälpmedelstjänsterna för medicinsk rehabilitering fördelat på flera aktörer. Kunden får tillgång till hjälpmedelstjänsterna via primärvården eller den specialiserade sjukvården.

Hälsovårdscentralernas hjälpmedelsutlåning svarar för utlåningen av bashjälpmedel till kommuninvånarna medan den specialiserade sjukvården svarar för hjälpmedelstjänster som kräver specialkompetens.

Det krävs läkarremiss för hjälpmedelstjänsterna.

Ansvariga

Vikarie rehabiliteringsöverläkare Virpi Heikkinen
Chef för hjälpmedeltjänster Anne Ojala