Rehabiliteringshandledning

Tays rehabiliteringsinstruktörer ger handledning och råd till kunden och anhöriga i frågor som gäller rehabiliterings- och tjänstesystemet vid sjukdom eller handikapp. Utgångspunkten är alltid människans egen funktionsförmåga i den egna miljön.

Rehabiliteringsinstruktörens expertkunskap behövs särskilt när det är frågan om personer som nyligen har fått ett handikapp eller en sjukdom eller personer med svåra handikapp samt i situationer då en sjukdom eller ett handikapp orsakar problem med funktions- eller arbetsförmågan.

Rehabiliteringshandledning inom specialiserad sjukvård

Rehabiliteringshandledning inom den specialiserade sjukvården behövs till exempel vid sensoriska skador, kommunikationsproblem, kognitiva och neurologiska specialfrågor, sällsynta sjukdomar samt i situationer då det krävs multiprofessionell kompetens inom flera områden.

Sjukdomar och situationer där kunden kan ha nytta av rehabiliteringshandledning är bland annat

 • hjärnskada, störning i hjärnans blodcirkulation (stroke), ALS, epilepsi, MS, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada
 • sällsynta sjukdomar
 • allergi, lungsjukdom, hudsjukdom
 • utvecklingsstörning
 • hörsel- och synskada, hörselskada, synskada
 • reumatiska sjukdomar, cancer och hjärtsjukdomar
 • samsjuklighet
 • yrkesinriktad rehabilitering

Sjukdomar och situationer hos barn som behöver rehabiliteringshandledning är

 • organtransplantation
 • utvecklingsstörning, hörselskada, språkliga specialsvårigheter, neurologiska sjukdomar eller skador, synskador
 • långvariga sjukdomar, såsom astma, allergi, diabetes, reumatiska sjukdomar och hudsjukdomar
 • barnpsykiatrisk vård
 • blod-, cancer- och hjärtsjukdomar

När kundens eller familjens situation kräver multiprofessionell hjälp och det behövs en koordinator och kontaktperson, kan rehabiliteringsinstruktören fungera som kontaktperson mellan kunden, sjukhuset, hemmet, arbetsplatsen, skolan, dagvården samt andra aktörer och myndigheter som deltar i vården och rehabiliteringen. Rehabiliteringsinstruktörerna ordnar också  inledande information för patientgrupper med olika sjukdomar eller handikapp.

Rehabiliteringsinstruktören

 • Utreder kundens situation på sjukhuset och i den egna livsmiljön, till exempel i hemmet, i skolan, på daghemmet och på arbetsplatsen
 • Bedömer behovet av rehabilitering och andra tjänster
 • Informerar om sjukdomens eller skadans särdrag, rehabiliteringstjänster och stödformer
 • Ger handledning vid ansökan om tjänster och stödformer
 • Deltar i planeringen och uppföljningen av rehabilitering samt hjälper till att hitta lösningar som främjar rehabiliteringen
 • Ger vid behov utlåtanden till exempel för ansökningar om tjänster enligt handikapplagen
 • Informerar, koordinerar och utbildar inom sitt område personer som ingår i samarbetsnätverket för kundens rehabilitering.

Kunden eller anhöriga kan kontakta rehabiliteringsinstruktören. Även personer som arbetar inom hälso- och sjukvården samt socialvården kan kontakta rehabiliteringsinstruktören. Det behövs ingen remiss. Kontakt tas per telefon. Se kontaktuppgifter till rehabiliteringsinstruktör.

Rehabiliteringshandledningen är avgiftsfri för kunden.

Spetskompetens på Tays

Tays rehabiliteringsinstruktörer har utvecklat nationella ICF-riktlinjer (WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), såsom bedömning av tjänstebehovet i livsmiljön för personer med funktionsnedsättning.

På Tays har vi spetskompetens inom rehabiliteringshandledning av bland annat följande sjukdoms- och handikappgrupper: störningar i hjärnans blodcirkulation (stroke), ryggmärgsskador, hjärnskador, utvecklingsstörningar samt kommunikationsrehabilitering för barn med talsvårigheter.

Ansvarig

Rehabiliteringschef Tuula Haukka-Wacklin