Reumatologi, reumaortopedi

Reumasjukdomar

På Tays undersöker och behandlar vi inflammatoriska sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, såsom ledinflammationer, systemiska bindvävssjukdomar och blodkärlsinflammationer samt symtom och funktionsstörningar som dessa orsakar. Vi ansvarar för diagnostisering, tidig inledning och tillräcklig läkemedelsbehandling, behandling i aktiva skeden och operationer vid inflammatoriska reumasjukdomar.

På Tays behandlas reumasjukdomar hos vuxna på Tays Centralsjukhus samt på Tays Hatanpää, Tays Sastamala och Tays Valkeakoski sjukhus. Behandlingen av barnreumatism hos barn under 16 år är koncentrerad till Tays Centralsjukhusets poliklinik för barnsjukdomar.

Reumasjukdomar som behandlas på Tays är bland annat

  • ledgångsreumatism (reumatoid artrit)
  • ryggradsreumatism
  • psoriasisartrit
  • ledinflammationer, även i samband med tarmsjukdomar
  • svårbehandlad gikt
  • bindvävssjukdomar
  • blodkärlsinflammationer.

Vi utför också ledprotesoperationer och balanseringsoperationer i mjukdelar samt steloperationer och artroskopier.

Undersökningar och vård på Tays

I början av sjukdomen fokuserar man på diagnostisering av den reumatiska sjukdomen samt tidig inledning av och tillräcklig läkemedelsbehandling av reumasjukdomen.

Förutom noggranna kliniska undersökningar använder vi för diagnostisering av sjukdomen laboratorie- och bildundersökningar utifrån problemområde. Patienten får multiprofessionell handledning om grundsjukdomen, läkemedelsbehandling, näring och motion. Behovet av krävande läkemedelsbehandling och operationer bedöms från fall till fall.

Största delen av patienterna vårdas på Tays poliklinik. Intravenösa biologiska läkemedel ges också på Reumacentrums dagenhet. På vårdavdelningen vårdar vi patienter med ledinflammationer och feber samt andra svårt sjuka patienter vars sjukdom är i ett aktivt skede eller vars rörelseförmåga är hotad. Reumaoperationer utförs på Ledprotessjukhuset Coxa.

I sjukdomens alla skeden har vi tillgång till specialläkare inom reumatologi och remaortopedi samt reumaskötare, rehabiliteringsinstruktör, socialarbetare, fysioterapeut, ergoterapeut och fotterapeut.

Vid långvarig vård och uppföljning har vi ett nära samarbete med primärvården.

Spetskompetens på Tays

Vår spetskompetens är kombinationsbehandling vid ledgångsreumatism, biologisk behandling vid reumasjukdomar samt systemisk behandling vid bindvävssjukdomar.

Ansvariga

Avdelningsöverläkare Pia Isomäki
Biträdande överläkare Heidi Mäkinen
Avdelningsläkare Terhi Uotila
Biträdande överläkare Pirjo Honkanen
Biträdande avdelningsskötare Sirkku Sartoneva