Fysiatri

På Tays undersöker, vårdar och rehabiliterar vi patienter som lider av sjukdomar i rörelseapparaten, t.ex. ryggradsrelaterade smärtproblem samt problem i armar eller ben till följd av belastningar eller förslitningar. De flesta patienterna vårdas på hälsovårdscentraler, men om smärtsymtomen blir långvariga eller patienten inte återfår sin arbets- eller funktionsförmåga trots rehabilitering kan patienten remitteras till Tays.

Problem och sjukdomar som behandlas på Tays är bland annat sjukdomar relaterade till ryggradssmärtor, ledrelaterade smärtor och funktionella problem till följd av överbelastning vilka orsakar betydligt nedsatt funktionsförmåga.

Patienterna har ofta smärtor på flera ställen och dessutom också andra somatiska eller psykiska sjukdomar, varvid patienterna har många problem samtidigt.

Undersökningar och vård på Tays

Patienterna remitteras för undersökning om de symtom som begränsar funktions- eller arbetsförmågan har blivit långvariga och det krävs vidare utredningar för behandlingen. Till Tays remitteras också patienter vars arbets- och funktionsförmåga inte har kunnat återställas genom fysioterapi inom primärvården eller med andra rehabiliteringsåtgärder.

Utöver läkarens kliniska undersökningar använder vi vanliga bildundersökningsmetoder såsom ultraljuds- och magnetundersökningar samt undersökningar av nervbanor. Vi har också tillgång till idrottsfysiolog som kan göra en helhetsbedömning av kroppens funktionsförmåga.

De flesta av våra smärtpatienter med problem i rörelseapparaten vårdas på polikliniken. På poliklinikerna ges fysio- och ergoterapi för behandling av bland annat sjukdomar i rörelseapparaten, funktionsstörningar i bäckenbotten, neurologiska och handkirurgiska problem samt problem relaterade till cancer-, lung- och barnsjukdomar. Vårdserierna är vanligen korta och den fortsatta vården sker vanligen inom primär- eller företagshälsovården.

Spetskompetens på Tays

Tays spetskompetens inom fysiatri är bedömning och behandling av ryggradsrelaterade problem och sjukdomar. På Tays finns ett ryggcenter där ryggradsrelaterade sjukdomar bedöms och behandlas i samarbete mellan fysiater, ortopeder och neurokirurger samt olika diagnostiska områden. Bedömningen och behandlingen av funktionsstörningar i bäckenbotten är långt utvecklad.

Våra forskningsprojekt anknyter till ryggradsrelaterade problem och kartläggning av störningar i rörelsekontrollen relaterade till smärta och neurologiska sjukdomar.

Ansvariga

Överläkare Markku Kankaanpää
Överskötare Kirsti Ahvenainen
Avdelningsskötare Arja Lumiaho