Handkirurgi

På Tays undersöker och vårdar vi sjukdomar och skador i händerna och de övre extremiteterna som kräver operation. Vi ansvarar bland annat för korrigering och eftervård av svåra skador i händer och armar t.ex. när en hand eller en del av den har lossnat.

På Tays behandlas bland annat:

  • medfödda missbildningar i övre extremiteterna
  • artros i händer eller handleder
  • tumörer
  • sjukdomar i övre extremiteterna relaterade till belastning
  • nervkompressioner och smärttillstånd
  • skador och följdtillstånd i händer och handleder
  • tumörer och skador i perifera nerver.

Undersökningar och vård på Tays

Vid undersökning av patienten behövs vanligen röntgen- och magnetundersökningar. Behovet av undersökningar övervägs vanligen vid poliklinikbesök eller redan utifrån remissen. Vid misstanke om nervkompression görs undersökningar av nervbanor. Vissa undersökningar kan också utföras på hälsovårdscentral.

För behandling av ledsjukdomar använder vi titthålsoperationer särskilt vid problem i handleder och armbågsleder, om problemet inte kräver en öppen operation. Cirka 60 procent av patienterna, vars problem inte kräver brådskande behandling, kan opereras inom dagkirurgi, varvid de får åka hem samma dag. Största delen av de patienter som opereras jourmässigt behöver vård på vårdavdelning. Den handkirurg som ska operera patienten undersöker alltid patienten före operationen.

Efter operationer i händer och armar är rehabiliteringen mycket viktig. Patienterna får handledning av fysioterapeut både på avdelningen och på polikliniken. Efter en operation kan man behöva skydda handen eller armen med gipsförband eller individuella ortoser, dvs. hjälpmedel som stöder eller korrigerar extremitetens ställning. Dessa tillverkas av ergoterapeuten Ortoser kan också användas på patienter som inte genomgått operationer.

Operationer och ingrepp i händer och övre extremiteter är koncentrerad till Tays Centralsjukhuset. Inom dagkirurgin på Tays Valkeakoski och Tays Sastamala sjukhus behandlas t.ex. karpaltunnelsyndrom.

Spetskompetens på Tays

Tays är den ena av två enheter i Finland som har jour inom handkirurgi där krävande skador i övre extremiteterna behandlas, såsom fall där en extremitet eller delar av den har lossnat samt patienter med krosskador eller andra patienter som behöver omedelbar behandling av en handkirurg.

På Tays finns specialkompetens inom handledskirurgi som omfattar användning av titthålsteknik vid operationer. Tays har också mångårig erfarenhet av behandling av medfödda missbildningar i övre extremiteterna. Vid korrigering av dessa krävs ofta mikrokirurgisk teknik och samarbete med andra specialområden, t.ex. med barnkirurgi och barnneurologi.

Personalen har lång erfarenhet av vård vid hand- och armskador. De fysio- och ergoterapeuter som samarbetar med enheten har en central roll när det gäller att uppnå ett gott och funktionellt slutresultat.

Ansvarig

Överläkare Olli Leppänen