Kirurgi i rörelseorganen, olycksfallsskador

Ortopedi och traumatologi

På Tays undersöker och vårdar vi bland annat benfrakturer och andra skador i stödjevävnaden, problem orsakade av degeneration i skelettet, såsom smärttillstånd i ländryggen samt förslitningar i höfter och knän. Vi koordinerar också vården vid tumörer som utgår från stödjevävnaden, dvs. sarkom. Dessa behandlas genom operation.

Sjukdomar som behandlas på Tays är bland annat

  • benbrott
  • förslitningar i höfter och knän
  • ryggsmärtör
  • skador i stödjevävnad
  • sarkom

Undersökningar och vård på Tays

Vi behandlar sjukdomar i skelettet genom operation. Läkaren undersöker och intervjuar patienten före operationen. Vid behov gör vi dessutom röntgen-, datortomografi- och magnetundersökningar samt undersökningar av nervbanor och laboratorieundersökningar.

Cirka hälften av våra patienter är i behov av jourmässig operation. Sådana situationer är bland annat benfrakturer och skador i den mjuka stödjevävnaden, inflammationer och nervkompressioner i ländryggen.

Operationer som planeras på förhand är bland annat korrigeringar av felställning i fötter, rotatorcuffruptur i axeln och nervkompressioner i ryggraden.

På polikliniken undersöker vi främst ortopediska patienter och planerar operationer efter undersökningarna. Vården på vårdavdelning tar vanligen 1 – 6 dygn och medelvårdtiden är tre dygn. Operationer vid multitrauma, infektioner samt omfattande rygg- och tumöroperationer kräver vanligen längre tid på vårdavdelning.

Operationer i rörelseapparaten och behandling av olycksfallsskador är koncentrerad till Tays Centralsjukhuset. På poliklinikerna vid Tays Valkeakoski och Tays Sastamala sjukhus undersöks ortopediska patienter t.ex. på grund av degenerativa förändringar i mjukvävnaden i ländryggen och axeln. Dagkirurgiska ingrepp och åtgärder med kort eftervård utförs i huvudsak på dessa sjukhus.

Spetskompetens på Tays

Tays är det enda sjukhuset i sitt specialupptagningsområde som har möjlighet till jourvård av patientens alla sjukdomar och skador. Till exempel krävande ryggradsfrakturer som trycker på ryggmärgen eller bäckenfrakturer som orsakat livshotande blödningar.

Inom forskningen har vi under de senaste åren koncentrerat oss på sjukdomar i rörelseapparaten, på utveckling av konservativ vård, dvs. vård utan operation, för traditionellt ortopediska patienter.

Ansvarig

Överläkare Kimmo Vihtonen