Sällsynta sjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi sällsynta sjukdomar hos barn och vuxna. Det kan vara utmanande att diagnostisera sällsynta sjukdomar och därför presenteras patientens fall för Tohtori Taussi -gruppen (Doktor Tays), en grupp för svår diagnostik som består av experter från olika specialområden.

Till sällsynta sjukdomar räknas sådana sjukdomar som drabbar högst fem av 10 000 människor. Enligt beräkningar har över 300 000 finländare dvs. cirka 6 procent av befolkningen någon sällsynt sjukdom, skada, syndrom eller missbildning. Det finns cirka 8 000 sällsynta sjukdomar och av dessa är största delen genetiska och ofta också ärftliga.

Sällsynta sjukdomar innebär utmaningar i fråga om diagnostisering av sjukdom och skador, vård, rehabilitering, tjänster och att klara av vardagen. Det är svårt att få en diagnos och att hitta experter.

På Tays undersöker och vårdar vi sällsynta sjukdomar inom alla specialområden.

Expertgruppen för svår diagnostik

Att identifiera en sällsynt sjukdom kan vara utmanande. Om den specialläkare till vilken remissen riktats inte kan lösa problemet ensamt, kan patientfallet presenteras för ett multiprofesionellt team som är orienterad om  svår diagnostik. Gruppen består av representanter från många olika specialområden och till gruppens möten sammankallas de experter som behövs för varje enskilt fall.