Sjukhussjälavård

Sjukhussjälavårdarna verkar bland patienter, anhöriga och personal på sjukhuset. Sjukhusprästerna har tystnadsplikt i arbetet och de har respekt för varje människas övertygelse.

Sjukhussjälavårdarna är präster i evangelisk-lutherska kyrkan och de har genomgått en specialutbildning. De fungerar också som utbildare och arbetshandledare.

Prästernas främsta arbetsuppgift är samtal i enrum med patienter, anhöriga och personal. Sjukhusprästerna samarbetar med avdelningens personal. Sjukhusprästen har tystnadsplikt och antecknar inte samtalen i patientjournaler.

I sjukhusprästens arbete ingår

  • personliga samtal
  • själavårdsgrupper
  • kyrkliga förrättningar
  • andaktsstunder på sjukhuset.

Jourhavande sjukhuspräst

Du får kontakt med jourhavande sjukhuspräst via avdelningens personal. Prästen har jour vardagar kl. 16–22 och under veckoslut från fredag kl. 16 till måndag kl. 8.

Sjukhus

Tays centralsjukhus

På Tays centralsjukhus arbetar tre sjukhuspräster samt sex av församlingens barnledare. Prästernas arbetsrum ligger intill matsalen och i R-byggnadens entré.

Sjukhuspräst Juha Seppälä
Sjukhuspräst, arbetshandledare Eija Kasari
Sjukhuspräst Taru Varpenius, själavård på teckenspråk

Tays Hatanpää sjukhus

Sjukhuspräst Heimo Suonsivu 044 485 8963
Sjukhuspräst Teemu Paarlahti 044 485 8484

Tays Pitkäniemi sjukhus

Sjukhuspräst, arbetshandledare Ulla Ruusukallio

Vård av utvecklingsstörda

Präst inom vården av utvecklingsstörda Pirjo Tuiskunen