Socialarbete

När man blir sjuk eller får ett handikapp eller till exempel får barn förändras vardagen. En ny situation kan medföra problem när det gäller boende, hur man ska klara av att bo hemma, ekonomiska problem samt förändringar i arbets- och studiesituationen eller väcka andra frågor som man vill diskutera.

I dessa situationer kan man få stöd av socialarbetaren och diskutera den egna, anhörigas och familjens situation samt få individuell handledning och rådgivning.

Socialarbetaren

  • deltar i planering och genomförande av vård och rehabilitering
  • ger information om sociala förmåner, såsom sjukdagpenning, ersättning för resor och läkemedel, pensioner och handikappbidrag
  • ger handledning i familje- och socialservice, såsom handikappservice, inkomststöd, missbrukarvård, hemservice, barnskydd, stöd för egenvårdare
  • ger stöd i krissituationer
  • deltar tillsammans med patienten, anhöriga och personalen i ordnandet av stödtjänster för patienten
  • deltar i utredningar av arbetsförmåga och rehabiliteringsmöjligheter
  • ger råd i ärenden med anknytning till patientens rättigheter
  • samarbetar med patientens anhöriga, myndigheter och organisationer

Socialarbetarens tjänster är avgiftsfria för kunden Sjukhusets personal hjälper vid behov till att kontakta socialarbetaren för den egna enheten. Patienten eller anhöriga kan också själva kontakta socialarbetaren direkt.

Ansvariga

Ledande socialarbetare Anni Vanhala