Lek- och ungdomsverksamhet och förskoleundervisning

På Tays barnavdelningar erbjuds barnen möjligheter till lek, småbarnsfostran och förskoleundervisning och även för ungdomar erbjuds stimulerande verksamhet. För denna verksamhet ansvarar sjukhusets barnträdgårdslärare som planerar och genomför verksamheten i samarbete med barnledare i Tammerfors domkyrkoförsamling.

Barnavdelningens patienter är i åldern 0–16 år och därför planeras verksamheten individuellt enligt patientens ålder, förmåga, intressen och ork. På avdelningen finns lämpliga leksaker, böcker, spel och pysseltillbehör för barn och ungdomar i olika åldrar.

Verksamhetens mål är att skapa glädje och trivsel och på så sätt främja barnens och ungdomarnas tillfrisknande och rehabilitering. Verksamheten ordnas i barnavdelningarnas lekrum på vardagar kl. 9–15. Barn som inte kan lämna sina rum erbjuds möjligheter till lek i rummen.

Lekverksamhet

I den multiprofessionella arbetsgruppen på sjukhuset fungerar barnträdgårdsläraren eller barnledaren i egenskap av småbarnsfostrare som pedagogiska experter och vid behov stöder de barnets vård och rehabilitering med metoder för småbarnsfostran. Vi samarbetar med familjen, avdelningspersonalen och andra specialmedarbetare.

Vi skapar möjligheter till lek genom att planera, utveckla och genomföra lämplig verksamhet med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå. Våra främsta verksamhetsmetoder är lek i olika former, fantasilekar, rollekar, sjukhuslekar, spel, byggande, skapande verksamhet, pyssel, umgänge, läsning, sånglekar och annat musicerande.

Målet med leken är att skapa glädje och upplevelser av att lyckas. Med hjälp av leken kan barnet hantera olika känslor, lära sig nya saker och utveckla sina färdigheter på mångsidiga sätt. Leken kan underlätta förberedelser för undersökningar och åtgärder och anpassningen till sjukhusmiljön.

Förskoleundervisning

Under perioder med avdelningsvård erbjuds barnet möjligheter till förskoleundervisning. I undervisningen följer man i första hand läroplanen för barnets egen dagvårdsenhet eller förskola. För förskoleundervisningen på enheten för barnsjukdomar ansvarar barnträdgårdsläraren i samarbete med skolan Koivikkopuiston koulu .

Verksamhet för ungdomar

För ungdomar erbjuds verksamhet och umgänge enligt deras önskemål och behov. Verksamheten för ungdomar fokuseras på tidsfördriv och trivsel.

Ansvarig

Barnträdgårdslärare Marja Rantanen