Tjänster vid dödsfall

Anhöriga till en patient som avlidit måste i sorgens stund klara av känslor och ärenden som kan kännas obekanta och övermäktiga. Vi önskar att informationen på denna sida kan vara till hjälp i sorgen efter den anhöriga samt i ordnandet av praktiska ärenden.

Personalen på avdelningen och förvaret för avlidna ger handledning i ordnandet av praktiska ärenden. Vårdpersonalen kan berätta om den sista tiden på avdelningen. Personalen vid förvaret för avlidna stöder och ger råd om praktiska ärenden efter dödsfall. Sjukhusprästerna kan ge själavård till anhöriga. Socialarbetarna ger råd i ekonomiska frågor och praktiska ärenden.

Den anhöriga bör så snabbt som möjligt efter dödsfallet kontakta den avlidnes religiösa församling eller trossamfund samt en begravningsbyrå. Med dessa kan anhöriga preliminärt komma överens om frågor kring begravningen samt få hjälp med att ordna andra praktiska ärenden.

Avsked av den avlidna på sjukhuset

Kort efter dödsfallet flyttas den avlidna till förvaret för avlidna. Även personer som dött utanför sjukhuset förs till Tays centralsjukhus förvar för avlidna för utredning av dödsorsak genom obduktion.

Om anhöriga önskar kan de genast efter dödstillfället stanna en stund hos den avlidna på vårdavdelningen. Det är också möjligt att ta avsked av den avlidna tillsammans med begravningsbyråns personal, i samband med att den avlidna hämtas i kapellet som finns i O-byggnaden vid Tammerfors centralsjukhus. Enligt separat överenskommelse är det möjligt att ta avsked av den avlidna i kapellet före tidpunkten för avhämtning.

Tid kan bokas för anhörigas besök i kapellet och för avhämtning av den avlidna på vardagar kl. 10–15, på telefonnummer 03 311 75752. Anhöriga kan ringa samma nummer för att fråga om tidpunkt för obduktion och avhämtning.

Personer som avlidit på Tays Valkeakoski sjukhus och Tays Vammala sjukhus som inte ska obduceras flyttas till sjukhusens eget förvar för avlidna. Anhöriga kan kontakta den avdelning där patienten har dött och komma överens om när de kan komma för att se den avlidna. Patienter som dött på Tays Valkeakoski eller Tays Sastamala och ska obduceras flyttas till Tays centralsjukhus förvar för avlidna.

Hämtning av den avlidna från sjukhuset

Det är anhörigas uppgift att ordna hämtning av den avlidna från Tays centralsjukhus förvar för avlidna. Anhöriga ska så snabbt som möjligt efter dödsfallet kontakta en begravningsbyrå, som hjälper till med praktiska ärenden för hämtning av den avlidna.

Om dödsorsaken är klar görs ingen obduktion för utredning av dödsorsaken. I sådana fall kan den avlidna vanligen hämtas från förvaret för avlidna redan dagen efter dödsfallet.

Om dödsorsaken ska utredas genom medicinsk eller rättsmedicinsk obduktion tar det några dagar innan avhämtningen kan ske.

Noggrannare uppgifter och anvisningar om avhämtningen fås genom att ringa förvaret för avlidna på vardagar kl. 10–15, på telefonnummer 03 311 75752.

Dödsattest och begravningstillstånd

Den vårdande läkaren skriver dödsattesten på vårdavdelningen, om dödsorsaken är klar vid dödstillfället. I dödsattesten ingår en blankett för begravningstillstånd. Begravningstillståndet skickas per post till den avlidnas hemadress eller till en separat överenskommen adress. Anhöriga får på begäran en kopia av dödsattesten.

Medicinsk obduktion

Vid en medicinsk obduktion skriver den vårdande läkaren dödsattesten när patologen har gett sitt utlåtande om dödsorsaken. Om det krävs ytterligare utredningar för att fastställa dödsorsaken ger den vårdande läkaren begravningstillstånd efter obduktionen och dödsattesten i ett senare skede.

Begravningstillståndet skickas per post till den avlidnas hemadress eller till en separat överenskommen adress. Anhöriga får på begäran en kopia av dödsattesten.

Rättsmedicinsk obduktion

Vid en rättsmedicinsk obduktion skriver rättsläkaren dödsattesten. Om skrivandet av dödsattesten fördröjs av utredningsorsaker, skriver läkaren först begravningstillståndet.

Begravningstillståndet ges till begravningsbyråns personal, som hämtar den avlidna från förvaret. Anhöriga får på begäran en kopia av dödsattesten från polisen, som tillsammans med rättsläkaren bedömer behovet av utredning av dödsorsaken genom rättsmedicinsk obduktion.

Vid frågor om rättsmedicinsk obduktion kan man på vardagar kl. 8–14 ringa på nummer 029 524 7511.

Den avlidnas kläder och tillhörigheter

Om den avlidna har vårdats på vårdavdelning utlämnas tillhörigheterna till anhöriga på vårdavdelningen.

Om den avlidna har förts till centralsjukhusets förvar för avlidna från något ställe utanför sjukhuset, utlämnas tillhörigheterna på förvaret för avlidna antingen till anhöriga eller till begravningsbyråns personal i samband med hämtningen av den avlidna.

Den avlidnas värdesaker sparas alltid, men om kläderna är i dåligt skick eller söndriga kan de slängas genast på förvaret för avlidna.

Fotografering i lokalerna för avlidna

I Tays lokaler för hantering av avlidna är det endast den personal som ansvarar för verksamheten, patologen, rättsläkaren och polismyndigheten som har tillstånd att fotografera. All övrig fotografering i obduktionsavdelningens lokaler är förbjuden.

Den avlidnas anhöriga kan ta fotografier i kapellet om de så önskar.

Faktura för den avlidnas sjukhusvård

Om den avlidna har vårdats på vårdavdelning skickas fakturan för sjukhusvården till den avlidnas hemadress. Om den avlidnas avgiftstak har uppnåtts under den senaste sjukhusvården, skickas information om detta med fakturan. Vid frågor om den avlidnas avgiftstak kan man ringa sjukhusetspatientbyrå på vardagar kl. 10–14 på nummer 03 311 66405.

Utredning av dödsorsaken genom obduktion medför inte kostnader för den avlidna eller anhöriga.

Utlämning av patientuppgifter

Uppgifterna i patientjournalen är sekretessbelagda även efter patientens död. Den avlidnas patientuppgifter kan utlämnas endast i de fall då uppgifterna är nödvändiga för att utreda eller fastställa viktiga förmåner eller rättigheter för den som begär uppgifterna. Den som begär uppgifter har inte rätt att obegränsat få se alla uppgifter i den avlidnas patientjournal.

Uppgifter ur den avlidnas patientjournal kan begäras hos patientjournalcentralen. I begäran ska användningsändamålet och en motivering till utlämningen finnas med. Begäran skickas till: Tays, Potilaskertomuskeskus, PB 2000, 33521 Tammerfors.