Urinvägskirurgi

Urologi

På Tays undersöker och behandlar vi sjukdomar i urinvägarna och mannens könsorgan. Patienter remitteras till Tays till exempel på grund av urineringsbesvär, blod i urinen, erektionsproblem samt smärttillstånd som orsakas av urinstenar. Vi ansvarar för behandling av cancer i prostata, njurar och urinblåsa.

Sjukdomar och problem som behandlas på Tays är bland annat

  • prostatacancer
  • njurcancer
  • cancer i urinblåsan
  • cancer i testiklar och penis
  • godartade sjukdomar i prostatan, såsom hyperplasi (förstoring) och infektion
  • funktionsstörningar i urinblåsan och -röret, till exempel inkontinens
  • erektionsproblem
  • urinstenar.

Undersökningar och vård på Tays

Den viktigaste undersökningen för urologiska patienter är endoskopi av urinröret och -blåsan dvs. cystoskopi. Prostatan undersöker vi genom ultraljud via ändtarmen och i samband med denna kan vi vid cancermisstanke samtidigt ta en provbit.

Vi utför också mätningar av urinflödet och residualurin samt gör vid behov urodynamiska undersökningar.

Godartade sjukdomar i prostatan och funktionsstörningar i nedre urinvägarna behandlas oftast med läkemedel, men vid behov görs också operatoner. Vi behandlar prostatacancer i samarbete med onkologerna dvs. cancerläkarna genom att operera, ge strålbehandling, läkemedelsbehandling eller kombinera dessa. I övrigt är behandlingen vid urologisk cancer i första hand operation.

Vi behandlar urinstenar med en endoskopisk åtgärd eller genom krossning av stenarna utanför kroppen. Erektionsproblem behandlas vanligen med läkemedel, men ibland även med operation.

Ansvarig

Överläkare Teuvo Tammela