Utbildning

Vi erbjuder mångsidig kompletteringsutbildning för olika yrkesgrupper som arbetar inom social- och hälsovården. Vi har ett omfattande utbildningsutbud som genomförs i olika former, från seminarier till nätutbildning.

Vi ordnar till exempel

  • riksomfattande seminarier med olika teman inom hälsovården
  • nätutbildning för läkemedelsbehandling
  • utbildning i återupplivning
  • olika simuleringsutbildningar för vårdpersonal och läkare i
  • utbildningar som främjar arbete i operationssal, åtgärdstekniker och -färdigheter i Utbildningscentret för kirurgi

Ansvariga

Utbildningschef Katja Luojus
Utbildningsplanerare Anne Mäenpää

.