Kompetenscentret

Från och med hösten 2016 kan blivande läkare samt hälsovårdsstuderande och professionella som redan fungerar på området tillsammans träna sina färdigheter på Kompetenscentret. Träning av kliniska färdigheter och lagarbete i en äktartad inlärningsmiljö är framför allt för att förbättra patientsäkerheten.

Kompetenscentret har lokaler för att träna kliniska färdigheter samt simulering. I kliniska lokaler tränas bland annat respiratoriska och cirkulatoriska färdigheter, kirurgi eller pediatriska, gynekologiska, oftalmologiska, otologiska ellei urologiska konster.

Simuleringslokaler är planerad för att simulera verksamhet pä vårdavdelning, första hjälpen, intensivvårdsavdelning, operationssal eller förlossninssal. Studenter formar multiprofessionella team som svarar av patientens heltäckande vård. Simulering är lämplig för att lära kliniska färdigheter, besluntsfattande, kommunikation och teamarbete.

Kompetenscentret är samägt av sjukvårdsdistriktet, yrkeshögskolan och universitetet. Det skapas ett riksomfattande kompetenscentrum för utbildning inom hälsovårdssektorn.

Kontaktinformation

E-post: taitokeskus(at)uta.fi

Ansvarig

Verksamhetschef Nina Hutri-Kähönen
Telefon +358 50 318 6288
E-post är i form: förnamn.efternamn(at)uta.fi